Bygget av tunnel mellan Anneberg och Skanstull rullar på trots Corona

Tunnelborrmaskinen Elektra. Foto: Svenska Kraftnät

Tunnelborrningen i projekt Anneberg-Skanstull Tunnel har nått ännu en viktig milstolpe. Nu sker slutlig montering av den 240 meter långa tunnelborrmaskinen Elektras alla vagnar och det transportband som ska användas för att transportera ut bergmassor från tunneln. Det rapporterar Samhällabyggaren.

– Det är positivt att vi kan hålla igång arbetet med tunneln. Med tanke på den allvarliga situation vi befinner oss i och stängda landsgränser är det självklart väldigt tufft för de medarbetare som inte kan besöka sina familjer, säger Tobias Andersson, byggledare med tanke på att många av de som jobbar med tunnelbygget har sin hemvist utomlands.

Den borrade tunneln är nu 144 meter lång. När tunnelborrmaskinens alla vagnar sitter på plats och transportbandet monterats fortsätter borrningen med sikte inställt på Mörby Centrum och Stockholms centrala delar.