Farleden till Hargs hamn fördjupas

Muddringen gör att fartygens lastkapacitet fördubblas. Foto: Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har inlett anbudsupphandling för muddring av farleden till Hargs hamn till hösten. Arbetet beräknas avslutat till årsskiftet, men vid behov kan arbetet komma att fortsätta samma tidsperiod 2021. Djupgåendet ökar därmed från dagens 8,5 meter till 11 meter och fartygens lastkapacitet fördubblas från dagens 20 000 ton till 40 000 ton.

Peeter Nömm, vd för Hargs hamn, hoppas att muddrings- och sprängningsarbetet för hamnens del kan komma igång vid kommande årsskifte. Bygget av ny kaj med hamnplan planeras starta första kvartalet 2022.

Lantmännen Sverige invigde nyligen en ny spanmålsanläggning vid Hargs hamn.

– I och med muddringen kan fartygens lastkapacitet fördubblas. Det är något mycket viktigt för oss ur konkurrenssynpunkt, säger Mathias Carlsson, chef för spannmålsanläggningarna hos Lantmännen Sverige.