Höga vattenflöden utreds

Medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar Foto: MSB

MSB har beslutat att översvämningssituationen i Hallands, Blekinge och Kronobergs län ska utredas. Det innebär att länsstyrelserna ska dokumentera översvämningssituationen och inom sex månader återrapportera till MSB.

Beslutet baseras på EU:s översvämningsdirektiv från 2007 som genomförs i Sverige genom förordningen om översvämningsrisker. Förordningen innebär att medlemsländerna har en skyldighet att rapportera in information om konsekvenser när större översvämningar inträffar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU.

–­ Vi arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för planeringen av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap, säger Barbro Näslund-Landenmark, som arbetar med naturolyckor på MSB och fortsätter:

­– Rapporteringen ger också MSB och EU lärdomar så att vi kan kalibrera beslutsunderlag som karteringar och anpassa det stöd som kan behövas.