Nytt multimodalt transportsätt: flyg-järnväg?

Foto: Eric Brechemier/Wikimedia Commons

Drivet av ökande globalisering kan ett nytt multimodalt transportsätt få stor betydelse: godskorridorer som växlar mellan flyg och järnväg. Ett antal förstudier och tester visar att direkta förbindelser mellan järnvägsinfrastruktur och flygplatser inte bara är möjligt utan också, i teorin, är att föredra.

Inom ramen för det EU-finansierade programmet Trans-European Transport Network (TEN-T), som framför allt tittat på andra typer av intermodala lösningar, avser också ett antal projekt flyg-järnväg-system.  Studier har visat att flyg-järnvägtransporter framför allt har konkurrensfördelar när det gäller att transportera gods där tidsfaktorn spelar en viktig roll, förutom att det är ett miljövänligare och hållbart transportsätt.

Ett ambitiöst järnvägsprojekt pågår just nu i Ljubljana, Sloveniens huvudstad, vars flygplats kommer att få järnvägsförbindelse. En multimodal hubb för godstransportörer kommer att etableras senast 2030 då en ny järnvägslinje Ljubljana-Kranj-Jesenice och Sloveniens landsgräns ska stå klar.