Premiär för geologikonferens

Erika Ingvald på konferensen Geo Arena 2012. Foto: Simon Matthis
Annie Lööf. Foto: Simon Matthis

Det är inte första gången en ny konferens slår upp portarna, speciellt inte i orostider. Men det är just vad Geo Arena är, som dessutom lovar att bli återkommande vartannat år. Konferensen som genomförts den 16 och 17 oktober i Uppsala har Sveriges geologiska undersökning som arrangör.

GeoArena 2012 är en mötesplats för geologiskt intresserade. Geologi handlar också mycket om kartor, vilket märktes på konferensen som hade en hel session som ägnat åt visualisering av geodata.  Seminarieblocket, som Tyréns stod värd för, handlade bland annat om 3D-visualisering av geologiska modeller och om ett system för geovetenskaplig dokumentation som är under uppförande för slutförvaret av använt kärnbränsle.

Näringsminister Annie Lööf invigde konferensen, vilket konferensarrangörerna ses som ett kvitto för vilken betydelse regeringen lägger vid konferensen. Konferensen var inte helt okontroversiell.  Uppsala Konsert & Kongress ,där konferensen hölls, stod under polisbevakning, då man fruktade våldsamma demonstrationer. Men demonstrationerna gick fredligt till, berättade Erika Ingvald, informatör på SGU. Organisationer som ”Bevara Oinareskogen”, ”Heaven and Shell”, Fältbiologerna och Urbergsgruppen protesterade mot vad de ser som en överexploatering av jordens resurser.

-  Jag tror att de tycker att man inte ska behöva bryta nya metaller och mineraler, utan att man ska återanvända dem som finns, säger Erika Ingvald.

Hon ser att det finns ett stort intresse för en konferens för geologiskt intresserade, något som tidigare saknats. Störst intresse rönte ett seminariespår på temat grundvatten, och det är lätt att se konferensen som en konkurrent till Grundläggningsdagen.

– Men medan GD-dagen bara tar upp ett stuprör, ställer vi flera stuprör bredvid varandra. Det är ett annat sätt att skiva verkligheten, som tidigare saknats, säger Erika Ingvald.

Läs mer om GeoArena 2012 i nästa nummer av Nordisk Infrastruktur!