Samarbete skapar multikapabel borrvagn

Foto: WSP

Ett årslångt samarbete mellan ett team av erfarna fältgeotekniker från WSP och leverantören Geomek har resulterat i en ny borrvagn på marknaden, där hållbarhet, driftsäkerhet och väsentligt förbättrad arbetsmiljö varit i fokus. Projektet har omgärdats av sträng sekretess men resultatet visas nu upp för branschen på Grundläggningsdagen i Stockholm. Den första geotekniska borrvagnen tillhör WSP men från och med 2019 kommer borrvagnen att säljas och finnas tillgänglig på marknaden.

 Att på detta sätt driva på maskinutveckling i en bransch där endast marginella förändringar och förbättringar skett under de senaste trettio åren är inte vanligt enligt teamet Andreas Lundgren, Verksamhetsansvarig fält, WSP Stockholm och Petter Liljegren, Avdelningschef fältgeoteknik syd/väst på WSP i Kalmar. De har tillsammans tittat och tänkt lösningar under fyra år.

 -Vår målsättning har varit att få fram en multikapabel borrvagn som också är en säker och fungerande arbetsplats. Den färdiga borrvagnen som vi nu har provkört här i Mälardalen under ett par månader har till exempel bur, den fungerar som så att när den öppnas bryts strömmen och geoteknikern kan byta stål säkert. Denna funktion har inte funnits tidigare. Önskemål finns också att får plats för att förvara och frakta prover, något som inte heller varit möjligt tidigare, berättar Andreas Lundgren.

 -Under åren har WSP haft kontakt med ett antal företag, men vi har varken mötts av intresse eller förståelse för våra önskemål. Efter en diskussion blev det Geomek som vi kom att samarbeta med, dels för att WSP arbetat och trivts med Geomek och dels för att de har resurser, kunskap och är serviceminded, säger Petter Liljegren.

 Den nya borrvagnen har en ny typ av infästning som ger möjlighet att vinkla den nästan dubbelt så mycket som de nuvarande borrvagnarna som finns på marknaden och man kommer åt bättre i slänter och diken. Larvfötterna är bredare och ger bättre framkomlighet. De inte försedda med stålklackar vilket gör att vi inte längre förstör markbeläggning ute i kommunerna, trots att den nya borrvagnen är tyngre. Den högre vikten kommer av att vi valt tjockare material för att ge högre kvalitét och långsiktig hållbarhet.

 - De flesta borrvagnar custombyggs och det passar inte oss. Vi vill kunna lära upp ny personal i en standardiserad vagn så att hen sedan bemästrar jobbet ute i fält, påpekar Andreas. Dessutom är vi mycket nöjda med att det nu i Geomek finns ytterligare en aktör på marknaden eftersom vi inte är nöjda med de hittillsvarande.