Hector Rail och LKAB fortsätter logistiksamarbete

Vectron-lok. Bild: Siemens

Hector Rail och LKAB, Europas största järnmalmsproducent, tecknade i somras ett nytt femårskontrakt angående LKAB:s dagliga godstransporter på järnväg, från Luleå till Kiruna via Malmberget. Kontraktet gäller från och med december 2017 och de aktuella godstågen kommer att drivas av Hector Rails nya elektriska Vectron-lok, skriver Hector Rail i ett pressmeddelande.

Enligt tågtillverkaren Siemens representerar Vectron en ny generation av lok som inte bara kan dra tyngre än äldre lok-modeller, de erbjuder även effektivitets- och miljöfördelar i och med att mer last kan fördelas på tåget och att energi återförs till elnätet när loket bromsar.
Källor: Hector Rail, Siemens