Europarådet godkänner trans-europeiska transportnätverket TEN-T

Europarådet har gett sitt slutgiltiga godkännande av transportkorridoren TNT. Karta: TNT Tec

Europarådet har gett sitt slutgiltiga godkännande för en reviderad förordning av EUs riktlinjer för utvecklingen av det trans-europeiska transportnätverket TEN-T

Europarådet har gett sitt slutgiltiga godkännande för en reviderad förordning av EUs riktlinjer för utvecklingen av det trans-europeiska transportnätverket TEN-T. Enligt den nya förordningen prioriteras gränsöverskridande projekt där det saknas järnvägskapacitet, samtidigt leder man fyra transportkorridorer till Ukraina och Moldavien som svar på Rysslands invasion.

– TEN-T-nätverket är ett nyckelinstrument i EUs transportpolitik med ett enormt bidrag till våra mål för hållbar rörlighet, så väl som till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Antagandet av den reviderade förordningen i dag är definitivt en milstolpe mot ett hållbart och motståndskraftigt nätverk i Europa, som bör ta itu med mobilitetsproblemen för våra medborgare och företag under de kommande åren, säger Georges Gilkinet, Belgiens vice statsminister och mobilitetsminister,

Nätverket kommer uppgraderas i steg, där den nya förordningen sätter tydliga deadlines. 2030 ska kärnnätverkat vara klart, 2040 det utökade kärnnätverket och 2050 ska hela nätverket vara färdigt. Delmålet på 2040 har kommit till för att skynda på färdigställandet av storskaliga gränsöverskridande projekt, exempelvis där järnvägskopplingar saknas. Man lyfter fram höghastighetsbanor mellan Porto och Vigo, Budapest och Bukarest samt Köpenhamn och Hamburg. Nyligen beslutades också att prioritera stråket Oslo-Stockholm.

För att säkerställa att infrastrukturplaneringen möter behoven som finns sammanfogar förordningen transportkorridorerna inom järnväg, väg och sjöfart till vad man kallar europeiska transportkorridorer. Dessa lyfts fram som strategiskt viktiga för utvecklingen av hållbar och multimodal frakt- och passagerartransport i Europa.

Slutligen har en revidering gjorts som svar på Rysslands invasion av Ukraina. Förordningen fokuserar på bättre kopplingar till viktiga grannländer och riktar fyra transportkorridorer av TEN-T till Ukraina och Moldavien. Samtidigt nedgraderar man gränsöverskridande kopplingar med Ryssland och Belarus.