Tillverkar 100 000 kompositsliprar per år i Polen

Vossloh har invigt en ny produktionsanläggningen för serieproduktion av kompositslipers. Foto: Vossloh

Kommer att producera spår- och vändslipers samt specialprodukter för järnvägsbroar.

Vossloh har invigt den nya produktionsanläggningen för serieproduktion av sin egenutvecklade Engineered Polymer Sleeper, EPS, i Nowe Skalmierzyce, Polen. Den ultramoderna och till stor del automatiserade produktionslinjen kommer initialt att tillverka cirka 100 000 kompositsliprar per år. Produktportföljen kommer att innehålla spår- och vändslipers samt specialprodukter för järnvägsbroar.

EPS är tillverkade av sekundära råvaror och är helt återvinningsbara vid slutet av sin 50-åriga livslängd. Ett innovativt verktygskoncept gör att produktdesignen snabbt kan anpassas till kundens krav. Produktionsprocessen följer alla europeiska energistandarder och temat hållbarhet var också ett fokus från början vid utformningen av de enskilda produktionsstegen.

Till exempel används endast grön el i produktionen och energi återvinns och återanvänds där det är möjligt. Kompositsliprarna är det framgångsrika resultatet av mer än tio års utvecklingsarbete av experterna på Vossloh. Syftet var att skapa en ekologisk kompositsliper som kombinerar de positiva egenskaperna hos betong-, trä- och polymerslipers. Detta möjliggörs av det innovativa materialet amalentic. Det isotropa materialet uppfyller de viktigaste produktkraven i särskilt hög grad, såsom hög väderbeständighet, låg termisk expansion, hög spårstabilitet och stabil spårvidd.

– Både själva EPS-produkten och den ultramoderna produktionsanläggningen är mästerverk av de inblandade ingenjörerna. Med vår nya kompositsliper skapar vi ett hållbart och hållbart alternativ till träslipers, som inte längre får användas i allt fler länder runt om i världen på grund av deras impregnering med kemikalier som är skadliga för miljön och hälsan, säger Oliver Schuster, styrelseordförande för Vossloh AG.