Ny bro underlättar malmtransporter mellan Kaunisvaara och Svappavaara

Ny bro ska anpassas för de tunga malmtransporterna mellan gruvan i Kaunisvaara och Svappavaara. Foto: Trafikverket

Nu startar Trafikverket arbetet med att bygga en ny bro över Torne älv i Autio.

Den befintliga bron efter väg 99 vid Autio är sliten och behöver ersättas med en ny. Den nya bron ska anpassas för malmtransporterna mellan gruvan i Kaunisvaara och Svappavaara. För att trafiken ska kunna passera Torne älv under tiden den nya bron byggs, kommer en tillfällig bro att byggas. Byggstart för den tillfälliga bron är planerad till den 17 juni 2024. Den tillfälliga bron kommer rivas när trafiken kan färdas på den nya som beräknas stå klar 2027.

– Den tillfälliga bron kommer att placeras nedströms den befintliga och kan börja användas sommaren 2025. Trafiken kommer att regleras med trafikljus och hastigheten blir 30 km/h över bron. Under byggtiden kan det bli en del störningar i området i form av buller och damm. När den nya bron står klar kommer bärigheten att höjas och det kommer att gå att mötas. Hastigheten blir 90 kilometer i timmen, säger Linnéa Lundberg, projektledare vid Trafikverket.

Autiobron är en av de sista pusselbitarna inom Trafikverkets projekt Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS) som består av flera deletapper på 16 mil väg, de flesta längs väg 395. Projektet syftar till att genom att höja bärigheten för att möta de ökade transportbehovet som uppstått till följd av gruvdriften i Kaunisvaara.