Framtidens avloppsrening – Kungsbackas största miljöinvestering

Hammargårds reningsverk byggdes 1970. Nu är det dags för en större uppgradering. Bild: Kungsbacka kommun

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Kungsbacka ett historiskt beslut om att investera nära 1,7 miljarder kronor i Hammargårds reningsverk, kommunens största miljöprojekt någonsin.

Verket byggdes 1970 behöver en omfattande uppgradering för att öka kapaciteten och förbättra vattenkvaliteten i Kungsbackafjorden.

Hållbara val

Valet av AGS-teknologi för reningsprocessen betonade energieffektivitet, ekonomi och minskad miljöpåverkan. Verket planeras vara energineutralt och bidra 120 procent positivt till klimatet, med nettoutsläpp som är 20 procent under noll.

Innovation och digitalisering

Projektet inkluderar en digital tvilling för att optimera drift och kostnadseffektivitet.

Läkemedelsrening

Pilotförsök med läkemedelsrening har varit lyckade, men finansiering väntar på EU-direktiv.

Finansiering

Avgifter från VA-abonnenter, inte skattepengar, finansierar projektet med förväntade VA-taxehöjningar 2026–2028.

Tidplan

  • Under 2019–2020 togs det slutliga underlaget fram för en ansökan om miljötillstånd.
  • I februari 2022 skrev Kungsbacka kommun ett så kallat partneringavtal med entreprenören Byggdialog AB.
  • Miljötillstånd beviljades våren 2023
  • Byggstart blir troligen 2025
  • Det utbyggda verket skulle kunna vara i drift 2030

Källa: Kungsbacka kommun