Trafikverket presenterar nytt stationsförslag för Kiruna

Lombololeden i Kiruna. Foto: Leonhard Lenz/Creative Commons

Trafikverkets slutliga förslag för en ny järnvägsstation i Kiruna är nu klart och öppet för allmänhetens granskning. Förslaget omfattar även ny spårdragning och en delvis flytt av Nikkaluoktavägen.

Förslaget innebär att den nya järnvägsstationen kommer att placeras cirka 600 meter från Kirunas nya centrum, vilket möjliggör smidiga transporter och bidrar till stadens utveckling. Stationen kommer att ligga strax söder om Lombololeden och öster om bostadsområdet Lombolo. Den blir cirka 7 kilometer långt samt ansluter till Malmbanan i söder.

– Vi planerar att bygga den nya stationen ungefär 600 meter från nya centrum vilket ger goda möjligheter till att både transportera sig mellan olika mål och den fortsatta utvecklingen av Kiruna, säger Marie Stenman, projektledare.

b
Skiss på plattformsbyggnad. Bild: Trafikverket

Miljöanpassad spårdragning

För att minimera miljöpåverkan kommer järnvägen att följa Nikkaluoktavägen. Spåret kommer att korsa vägen på två platser med planskilda passager. Dessutom kommer infarten till Kirunas godsbangård att byggas om.

Passager för renar och friluftsliv

En ny faunapassage planeras vid Råtsi för att ersätta den nuvarande vid godsbangården, vilket underlättar för renarnas förflyttning. Trafikverket har också inlett en renmigrationsplan i samarbete med berörda samebyar.

"Utredningen ska identifiera renskötselns behov och åtgärder", säger Marie Stenman.

Friluftslivets behov tillgodoses genom planskilda passager för skidspår, sommarleder och skoterleder.

Delvis flytt av Nikkaluoktavägen

Planförslaget inkluderar en delvis flytt av Nikkaluoktavägen närmast Lombololeden för att frigöra plats för Kirunas utveckling. Flytten innebär även ökade säkerhetsavstånd för farligt gods och avstånd till bostäder på Lombolo.

"Flytten av Nikkaluoktavägen skapar utrymme för exempelvis ett resecentrum eller sjukhus, beroende på kommunens beslut", säger Marie Stenman.

Öppet hus i augusti

Trafikverket hoppas kunna starta byggnationen 2027 med färdig anläggning 2030. Innan dess ska järnvägsplanen fastställas och bygghandlingar tas fram. Finansieringen behöver också vara klar.

b
Kartöversikt Karta: Trafikverket

Källa: Trafikverket