Malmporten Dredging Contractors - Malmportens första entreprenör klar

I projekt Malmporten ska farlederna breddas och fördjupas till ett djup på 15,2 meter i vinterfarleden och 16,85 meters djup i sommarfarleden. Dessutom ska en ny djuphamn anläggas. Fotograf/Källa: Fredrik Broman

Nu är första avtalet undertecknat mellan Sjöfartsverket, Luleå Hamn och Malmporten Dredging Contractors gällande förberedande muddringsarbeten i projekt Malmporten. Arbetet beräknas starta i mitten av juli, med målet att slutföra de förberedande muddringsarbetena innan isläggningen detta år.

– Äntligen har vi en entreprenör klar, det är en viktig milstolpe för projekt Malmporten. Nu kan vi, Sjöfartsverket och Luleå Hamn AB tillsammans påbörja de förberedande muddringsarbetena för den nya djuphamnen och farlederna, säger Max Bjurström, projektledare Sjöfartsverket.

Projekt Malmporten syftar till att bredda och fördjupa farlederna till 15,2 meter under vintern och 16,85 meter under sommaren. Dessutom planeras en ny djuphamn att byggas.

Totalt ska nära 21 miljoner kubikmeter material muddras, varav cirka 3 miljoner kubikmeter kommer att användas för att fylla upp området Skvampen. Detta skapar möjligheter för infrastruktur, logistikparker och nya hamnplaner vid kaj, samt för företagsetableringar.

Förberedande muddringsarbeten pågår 2024

Årets förberedande muddringsarbeten omfattar att muddra cirka 1,5 miljoner kubikmeter i hamnområdet samt delar av Sandgrönnleden, farled 764. Kontraktet är värt cirka 655 miljoner kronor och inkluderar en option på ytterligare 220 miljoner kronor.

Framtida planer för muddring

Från och med 2025 planeras en kapacitetsmuddring av återstående 19,5 miljoner kubikmeter i farlederna och hamnområdet fram till 2028. Dessutom är en mindre muddring planerad i Norra Kvarken utanför Umeå för att möjliggöra full passage för Östersjömax-fartyg ända till Luleå.

Muddringsstart och framtida tidsplan

En detaljerad tidplan för säsongens arbeten kommer att utarbetas i samband med att kontraktet signeras.

– Malmporten är grundbulten för både regionens och Sveriges fortsatta utveckling. Att vi i sommar börjar muddringen är ett glädjande besked. Nu ska vi snabbt få en detaljerad tidplan på plats för att kunna gå ut med mer information om säsongens arbeten, säger Linda Wikman, projektledare Luleå Hamn.

Fakta: Projekt Malmporten

Projekt Malmporten initierades 2013 av Norrbottens ledande basindustrier för att möjliggöra mottagning av större, fullastade fartyg vid Luleå Hamn. Detta är avgörande för Luleå Hamns utveckling och för att stärka godskapaciteten, vilket stöder tillväxt och övergången till en mer hållbar framtid inom gruv- och stålindustrin. Projektet förväntas öka lastkapaciteten under sommaren med upp till fyra gånger samt minska bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader med upp till 40 procent vardera. Luleå Hamn är en strategiskt viktig hamn för EU och Sveriges största bulkhamn.

Källa: Sjöfartsverket