AFRY har ingått ett nytt ramavtal med FMV

Det beräknade ordervärdet för ramavtalet är 15 miljoner SEK per år under tre år, med möjlighet till förlängning i upp till fyra år till. Foto: Afry

Teknikkonsultföretaget AFRY har nyligen etablerat ett ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) för att leverera konsulttjänster inom IT- och informationssäkerhet samt ackreditering av IT-system.

FMV, som ansvarar för utveckling och förvaltning av Sveriges försvarsmateriel, ser allvarligt på hoten från cyberattacker och insiderhot, vilka kan utgöra betydande risker för samhällets och nationens säkerhet.

Kraven på IT-säkerhet för militära system

Inom säkerhetsskyddet åtgärdas riskerna för spioneri, sabotage och terrorism genom skydd av känslig information och kritiska verksamheter. Militära IT-system måste uppfylla strikta säkerhetskrav och genomgå ackreditering innan de kan tas i bruk. Processen involverar omfattande krav och granskningar för att säkerställa att systemen uppfyller alla nödvändiga standarder.

Det nya avtalet med FMV

Företaget kommer att spela en central roll inom ramen för avtalet, särskilt inom områdena Företrädarroller. Detta inkluderar tjänster såsom ackrediteringsledare, metodföreträdare för ISD-processen (informationssäkerhetsdeklarationsprocessen) och kravföreträdare för ISD. Genom detta partnerskap stärks FMVs förmåga att säkerställa och förbättra IT-säkerheten för Sveriges försvar.

– Att kunna skapa säkra och tillförlitliga militära IT-system är av stor vikt för att Försvarsmakten ska kunna lösa sitt uppdrag. Vi är stolta över att vara med och bidra till att öka förmågan inom processer för IT- och informationssäkerhet, säger Filip Enander, affärsområdeschef för cybersäkerhet på AFRY.  

Det uppskattade ordervärdet för ramavtalet är 15 MSEK per år i tre år, med option på ytterligare fyra år.