Ett inledande spadtag för Sveriges första kombinerade vätgastankstation

Uppsala Vattens tf. vd Ida Hellrup och styrelseordförande Rickard Malmström tar första spadtaget för vätgastankstationen. Foto: Uppsala Vatten

Uppsala Vatten har påbörjat arbetet med sin första vätgastankstation i Brillinge, nära Gränbystaden i Uppsala. Projektet är en del av en större satsning där Energimyndigheten är med och finansierar offentliga ladd- och tankstationer för att minska klimatutsläppen och minska beroendet av fossila bränslen.

Vätgastankstationen, som förväntas vara klar hösten 2024, kommer att erbjuda möjligheten för både personbilar och lastbilar att tanka med vätgas. All vätgas som säljs på stationen kommer att levereras med lastbil utifrån, men det övervägs även att på sikt producera egen vätgas.

Uppsala Vatten har fått stöd från EU genom medlemsorganisationen BioDriv Öst för att utreda möjligheterna att inkludera vätgas i deras projekt Fossilfritt 2030.

Den kommande vätgastankstationen kommer att vara landets första kombinerade vätgastank- och laddstation. Energimyndigheten har allokerat cirka 1 400 av totalt 1 543 miljoner kronor till 139 laddstationer, tolv vätgastankstationer och den kombinerade ladd- och vätgastankstationen som Uppsala Vatten och Vattenfall ska bygga tillsammans.

Denna satsning sträcker sig över hela Sverige, och Uppsala Vattens vätgastankstation är en av endast tolv sådana stationer i landet.