Spårbyte på Kristinehamns station

Kristinehamns station. Foto Trafikverket

I slutet av juni 2024 inleds arbetet med att byta ut räls och slipers på spår 1 och 2 vid Kristinehamns station. Detta är den sista etappen i spårbytet på Värmlandsbanan.

De senaste åren har närmare 11 mil räls och slipers bytts ut i tre etapper på Värmlandsbanan. Nu återstår 1400 meter järnvägsräls och en växel att byta ut på stationsområdet i Kristinehamn. Arbetet startar natten den 23 juni och pågår till tidig morgon den 14 juli. Under dessa tre veckor kommer arbetet att ske dygnet runt. Förutom att byta ut räls och betongslipers på spår 1 och 2, kommer även en sliten spårväxel att ersättas.

När spårbytet är klart kommer tågen mellan Kil och Laxå att rulla på skarvfria spår och en mer robust järnväg.

Källa: Trafikverket