Auktion för privatisering av estniska järnvägsföretaget Operail har inletts

Enligt branschens kännare markerar denna auktion en vändpunkt för Operail och öppnar för nya möjligheter under privat ledning.

Ett omfattande auktionsförfarande för försäljning av det estniska statsägda företaget Operail har påbörjats, med målet att privatisera samtliga affärsområden. Processen administreras av investeringsbanken LHV Banks avdelning och juridisk rådgivning tillhandahålls av advokatbyrån Ellex Raidla.

Operail, som är ett framstående företag inom frakt och järnvägsreparationer, är nu till salu. Detta inkluderar alla dess affärssegment – från frakttjänster till underhåll och reparation av tåg. Utöver dessa tjänster ingår även företagets tillgångar, licenser, kontrakt, anställda och varumärket i försäljningen.

Privatiseringsprocessen tar form

Efter godkännande från regeringens kabinett den 6 juni 2024, baserat på ett förslag från Klimatministeriet, initierades den offentliga auktionen för att överföra Operail till privat ägo. Intresserade köpare har till den 21 juni att anmäla sitt intresse för att delta i auktionsprocessen. Det är viktigt att notera att Operails nuvarande ägare, styrelse, ledning och personal inte är inblandade i själva genomförandet av auktionen. Istället hanteras alla frågor och detaljer kring deltagande direkt av LHV Banks representanter.

Förändringens vindar för Operail

Denna auktion markerar en vändpunkt för Operail och öppnar för nya möjligheter under privat ledning. Företaget, som har en lång historia av att erbjuda pålitliga transport- och underhållstjänster inom järnvägssektorn, står inför en ny era. Genom privatiseringen hoppas man kunna införa nya innovationer och effektiviseringar som kan stärka positionen på marknaden och möta de moderna transportbehoven mer effektivt.

Den som är intresserad av att förvärva detta välrenommerade företag uppmanas att kontakta de ansvariga hos LHV Bank för mer information om auktionsförfarandet och hur man går tillväga för att delta.

Källa: Lok-Report