NYAB får stor order i Huddinge - värt cirka 319 mkr

Kontraktet gäller utbyggnad av Huddinges infrastruktur, gator och ledningar, värt cirka 319 miljoner SEK. Foto: Nyab

NYAB har tilldelats ett omfattande kontrakt för utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i Huddinge kommun. Projektet är värt cirka 319 miljoner kronor och är en betydande del av Vidja etapp 2BC.

Kontraktet med Huddinge kommun omfattar ett stort område med cirka nio kilometer väg och vatten- och avloppsanslutningar. Dessutom ingår utvecklingen av ett bostadsområde med omkring 350 fastigheter. Projektet, som upphandlats som en utförandeentreprenad, är en fortsättning på det tidigare Vidja etapp 2A som NYAB arbetar med. Detta tidigare projekt tilldelades bolaget i december 2021 och närmar sig nu sitt slutförande.

"Under arbetet med Vidja etapp 2A har vi förfinat vår arbetsmodell och stärkt vår konkurrenskraft, vilket nu kommer till stor nytta i etapp 2BC. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Huddinge kommun i ytterligare fyra och ett halvt år", säger Vd NYAB Mälardalen.

Projektet Vidja etapp 2BC påbörjas omedelbart och beräknas vara färdigt i slutet av 2028.