E20 byggs ut till mötesfri väg vid Mariestad

Vägen ska byggas i en ny sträckning om totalt 20 kilometer med två körfält i vardera riktningen, mitträcke och en planskild trafikplats vid Lugnås. Karta: Trafikverket

Peab har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ut E20 vid Mariestad till en mötesfri väg. Kontraktet är värt 848 miljoner kronor.

Ombyggnationen av E20 sträcker sig från nuvarande motorvägsetapp vid Götene till väster om trafikplats Haggården vid Mariestad. Den nya sträckningen blir totalt 20 kilometer lång och kommer att ha två körfält i vardera riktningen. Vägen utrustas med mitträcke och en planskild trafikplats vid Lugnås. Nuvarande väg har problem med låg bärighet och är inte fullt ut dimensionerad för tunga fordon. Dessutom har tjällyftning lett till sprickor i vägen.

Omfattande vägbygge

Peabs regionchef Berth Larsson uttrycker sin tillfredsställelse med uppdraget.

"Vi är glada över Trafikverkets förtroende och ser fram emot att skapa en säkrare och mer framkomlig väg, säger han. Detta blir den fjärde etappen i utbyggnaden av E20 som Peab genomför".

– Planeringen av projektet har pågått i många år och vägen är efterlängtad. Det är roligt att vi nu kan starta byggandet tillsammans med Peab, säger Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Förutom den nya vägsträckningen omfattar projektet även byggnation av tretton betongbroar samt en rörbro. Den färdiga vägen kommer att skyltas som motortrafikled med en hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen. Under byggtiden smalnas nuvarande E20 av och behålls som lokalväg.

Långt projekt med hög budget

Projektet är en totalentreprenad med start under sommaren 2024. Det beräknas vara klart för överlämning 2028. Ordern registreras under det andra kvartalet 2024.