Nytt Öresundsavtal undertecknat - enklare för gränspendlare

Jeppe Bruus, Danmarks skatteminister och Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister, undertecknar Öresundsavtalet. Foto: Greater Copenhagen

Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson och Danmarks skatteminister Jeppe Bruus har skrivit under det nya Öresundsavtalet vid en ceremoni i Malmö. Avtalet, som syftar till att underlätta gränspendlingen, är resultatet av flera års arbete av Greater Copenhagen.

Det nya Öresundsavtalet reglerar pensioner och skatter för pendlare och arbetsgivare över Öresund. Det tidigare avtalet ansågs föråldrat, och behovet av en uppdatering har varit stort. Greater Copenhagen, en samarbetsorganisation som omfattar både svenska och danska aktörer, har under flera år drivit frågan om en revidering. Greater Copenhagen Task Force, som inkluderar de båda regeringarna, Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, samt Øresundsbro Konsortiet, har varit centrala i detta arbete.

Vid en ceremoni på Luftkastellet i Malmö signerade finansminister Elisabeth Svantesson och skatteminister Jeppe Bruus avtalet. Målet är att avtalet ska träda i kraft 2025.

b
Jeppe Bruus, Danmarks skatteminister och Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister, undertecknar Öresundsavtalet. Foto: Greater Copenhagen

Ministrarna om avtalets betydelse

Elisabeth Svantesson betonade avtalets betydelse för både Sverige och Danmark.

"Avtalet har stor betydelse för pendlarna. Det kommer göra skillnad i deras vardag. Båda länderna vinner när barriärer rivs och en stark region byggs som skapar tillväxt och utveckling", sa Svantesson.

Jeppe Bruus lyfte fram vikten av arbetskraftsinvandring från Sverige.

"Det är fint att göra något som underlättar för många som arbetar över Öresund. Vi saknar arbetskraft i Danmark och ser fram emot fler som pendlar från Sverige", sa Bruus.

Carl Johan Sonesson, vice ordförande i Greater Copenhagen och Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, uttryckte glädje över att det långvariga arbetet nu har resulterat i ett nytt avtal.

"Detta är en historisk dag för samarbetet mellan Danmark och Sverige. Vårt idoga arbete med frågan bär nu frukt i form av ett nytt skatteavtal. Detta är ett viktigt steg för Öresundsintegrationen", sa Sonesson.

Lars Gaardhøj, ordförande i Greater Copenhagen och president i Region Hovedstaden, var också nöjd med avtalet.

"Från och med idag har vi ett nytt skatteavtal. Vi har tagit ytterligare ett steg mot att framtidssäkra regionen som en attraktiv metropol för både människor och företag. Att det blir enklare att ta jobb över sundet kommer ha stor betydelse för de unga i regionen", sa Gaardhøj.

Ökad pendling förväntas

Den integrerade arbetsmarknaden över Öresund har en stor ouppfylld potential. Idag pendlar cirka 18.000 personer över gränsen. Med det nya avtalet förväntas denna siffra stiga. Greater Copenhagens beräkningar visar att revideringen av avtalet kan generera samhällsekonomiska vinster på 1,8 miljarder SEK.

Nordenministrar diskuterade framtiden

Före signeringen höll Greater Copenhagen Task Force ett möte där Sveriges EU-minister och minister för nordiskt samarbete, Jessika Roswall, samt Danmarks kyrkominister och minister för nordiskt samarbete, Morten Dahlin, deltog. Under mötet diskuterades framtida samarbetsmöjligheter för att ytterligare stärka integrationen över Öresund.

b
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad; Charlotte Wrangberg, Sveriges ambassadör till Danmark; Jessika Roswall (M), Sveriges minister för nordiskt samarbete; Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne; Elisabeth Svantesson (M), Sveriges finansminister; Lars Gaardhøj (S), ordförande i Greater Copenhagen samt Regionrådsformand i Region Hovedstaden; Jeppe Bruus (S), Danmarks skatteminister; Morten Dahlin (V), Danmarks minister för nordiskt samarbete; Sophie Hæstorp Andersen (S), Overborgmester Köpenhamns kommun; Kristina Miskowiak Beckvard, Danmarks ambassadör till Sverige. Foto: Greater Copenhagen

Källa: Greater Copenhagen