E6 i Stenungsund öppnar för trafik

Vägslänter 27 maj. Foto: Trafikverket

E6 i Stenungsund, som stängts av på grund av ett jordskred, kommer att öppna för trafik under den andra veckan i juli. Jordskredet, som gick natten den 23 september förra året, hade stor påverkan på infrastrukturen och miljön i det omkringliggande området men nu planerar Trafikverket att öppna trafiken på E6 i Stenungsund igen.

– Vi är mycket nöjda över att vi kan öppna E6 för genomfartstrafik så tidigt i sommar. Vi har jobbat hårt och målinriktat för att hinna bli klara så att vi kan släppa på trafiken före sommarsemesterveckorna, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.

Grundarbetena är klara, inklusive lättfyllnaden i norr och djupstabiliseringen med kalkcementpelare i söder. Återstående arbeten innan vägen kan öppnas inkluderar asfaltering, montering av vägräcken, linjemålning, skyltinstallationer, belysning och besiktningar.

–Vi ska lägga asfalt med start i mitten av juni. Tidplanen ska hålla så länge vädret tillåter och det inte blir störtregn hela veckan, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.

En del arbeten med exempelvis återställandet av Kärrbäcken samt den norrgående påfartsrampen kommer att ta lite längre tid.

– Det betyder att tre av fyra ramper vid Stenungsundsmotet kommer att trafikeras redan i samband med att vi öppnar för genomfartstrafiken. Det är bättre än vad vi tidigare hade beräknat, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket. 

Vår och sommarperioden innebär att trafiken längs kusten ökar och därmed även på omledningsvägnätet.

–Vi fortsätter vädja till trafikanterna att ha tålamod, visa hänsyn och anpassa sina vägval och hastigheter den korta tid som är kvar, särskilt under kommande storhelger då vi vet att trafiken ökar i hela området, säger Jonas Nilsson, enhetschef vägunderhåll på Trafikverket Västra regionen.

b
Trafikverkets projektchef Daniel Svensson. Foto: Trafikverket

− Många människor har påverkats av skredet och av att E6:an varit avstängd. Att vägen nu kan öppnas upp är efterlängtat och självklart är vi stolta över att ha bidragit i det effektiva och omfattande arbete som gjort detta möjligt, säger Susanna Ohlin, Divisionschef för Samhällsbyggnad på COWI. 

COWI har tillsammans med Peab arbetat med att återställa vägen på uppdrag av Trafikverket. COWI ledde framtagningen av bygghandlingar och hanterade olika teknikområden som geoteknik, vägkonstruktion, avvattning, mark- och vattenmiljö, belysning samt landskapsutformning. De geotekniska förhållanden som rådde på platsen efter skredet har inneburit att projektet varit utmanande. Samtidigt har det varit viktigt att bygghandlingar kunnat levereras till Peab och Trafikverket i flera steg, detta för att göra det möjligt för byggandet att gå framåt på ett effektivt sätt. 

− Det har varit avgörande att vi kunnat leverera bygghandlingar löpande och i rätt tid. Det gjorde att Peab snabbt kunde komma i gång med byggandet och att de sedan hela tiden haft det underlag de behövt för att komma vidare. Den stora framgångsfaktorn till att återställandet kunnat ske effektivt är det goda samarbetet mellan oss på COWI, Peab och Trafikverket. Det har varit ett öppet och lösningsorienterat klimat med snabba beslutsvägar, Susanna Ohlin, Divisionschef för Samhällsbyggnad på COWI. 

Källa: Trafikverket/COWI