Avtal mellan brittiska Network Rail och norska Bane NOR banar väg för smart underhåll och digitalisering

Avtalsundertecknarna från Network Rail och dess norska motsvarighet Bane NOR. Fotokredit: Network Rail

Network Rail och dess norska motsvarighet Bane NOR har tecknat ett samförståndsavtal (MOU) för att driva fram nya värden från järnvägen. Målet är att förbättra säkerhet, tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och tillväxt, med särskilt fokus på hållbarhet.

De inledande ämnena i MOU omfattar smart underhåll, avancerad dataanalys, digitalisering inom tillgångsförvaltning samt användning av drönare i ett underhållssammanhang.

Enligt teknikchefen på Bane NOR är avtalet med Network Rail ett tydligt uttryck för Bane NOR

ambitioner inom internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete. Beslutet att samarbeta med Network Rail öppnar många möjligheter att dra nytta av deras testfaciliteter och tekniska expertis.

För att möta framtidens transportutmaningar, som klimatförändringar och en alltmer urbaniserad befolkning, krävs internationellt tänkande. Detta samarbete markerar början på ett sådant engagemang.

Fokus på framtidens järnvägsteknologi

Ämnena i MOU är i linje med Network Rails femåriga forsknings- och utvecklingsprioriteringar för perioden 2024-2029. Målet med samarbetet är att gemensamt leverera teknologidemonstrationer för varje överenskommet projekt som stödjer förstklassiga implementeringar. Dessa ska leda till nya standardfunktioner som förbättrar säkerhet, tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet, vilket i slutändan gynnar passagerarna.

Projekt som utvecklas inom ramen för partnerskapet kommer att finansieras gemensamt, med ansvar för resurser, testkapacitet och bästa praxis delade mellan parterna. Inledningsvis kommer detta att ske i form av både fysiska och digitala workshops.

Network Rail

teknikchef påpekar att Bane NORfokus på framtidssäker utveckling och digitalisering, samt deras starka inriktning på kostnadseffektivitet och innovativt samarbete, inspirerar Network Rail att leverera bästa möjliga resultat för passagerare och godskunder.

Detta partnerskap visar ett fortsatt engagemang för nära samarbete med europeiska infrastrukturförvaltare för att lösa gemensamma utmaningar och utveckla järnvägen för framtiden.

Källa: Network Rail