Norge satsar på digitalisering av järnvägsnätet

Norska räls digitaliseras. Foto: Siemens Mobility

Norge står inför en unik utveckling när hela landets järnvägsnät ska digitaliseras och centralt styras. Med denna satsning förväntas säkerhet, effektivitet, komfort och punktlighet öka betydligt. Järnvägsoperatören Bane NOR, i samarbete med Siemens Mobility AS Norway, leder projektet som kommer att göra Norge till Europas mest moderna järnvägssystem inom 17 år.

Projektet, med en investering på över 2,5 miljarder euro, har redan belönats med Europeiska Järnvägspriset 2022.

Norges befolkning förväntas växa från 5,1 miljoner (2015) till 6,3 miljoner år 2040, främst i urbana områden. Detta gör järnvägstransporter ännu viktigare. Istället för att bygga ut rutterna massivt ska det befintliga järnvägsnätet på 4200 kilometer och 350 stationer bli betydligt mer effektivt och punktligt genom digitala uppgraderingar.

En central styrning

Den grundläggande idén är att kontrollera all tågtrafik i Norge via ett enda datacenter. Idag finns det många olika signalsystem och ställverk, men framtidens Europeiska järnvägstrafikstyrningssystem (ERTMS) innebär en omfattande standardisering med helt ny teknik. All datakommunikation sker via digital GSM-radio och fiberoptiska nätverk, vilket minskar antalet ställverk från 350 till två redundanta datacenter.

Projektet inkluderar bland annat installation av cirka 6000 växeloperativsystem, över 8000 axelräknare och cirka 15000 baliser – informationspunkter som lagrar och överför operativ information till tåg. Moderniseringen av alla linjer förväntas vara klar år 2034. Den första delen skulle ursprungligen tas i bruk i oktober 2022, men globala leveransproblem har försenat processen till 2023. Siemens Mobility kommer att stödja programmet med underhåll och service fram till minst 2059.

Fördelar för kunder och operatörer

Den största fördelen för kunderna är att alla signaler på huvudspåren tas bort, vilket eliminerar en vanlig källa till förseningar och tågstopp. Med ökad punktlighet ökar även kapaciteten på de befintliga rutterna, vilket gör järnvägstransporter mer attraktiva. Automatisering av stationer och övergångar samt standardisering av utbildningsinnehåll och processer ökar också säkerheten. Norge är redan en förebild i Europa när det gäller järnvägssäkerhet, och detta projekt kommer ytterligare att stärka denna position. Operatörer kommer också att dra nytta av lägre underhållskostnader och längre livscykler tack vare förebyggande underhåll.

Bane NOR-anställda kommer att behöva nya färdigheter för att hantera övergången från ett decentraliserat, analogt system till ett centraliserat, digitalt system. Omkring 5000 anställda ska utbildas i den nya tekniken, och ett träningscenter har byggts specifikt för detta ändamål. Den nya tekniken införs stegvis medan det gamla systemet fortsätter att vara i drift fram till fullständig övergång. På grund av de hårda vintrarna i Norge kan nödvändiga byggarbeten bara utföras under vissa tider på året. Testcentren, ett i Norge och ett i Tyskland, är däremot tillgängliga året runt och har varit i drift sedan oktober 2019.

Digitalisering av järnvägsnätet minskar behovet av platsbundna tester

Testcentren rymmer det centrala ETCS-ställverket och alla systemkomponenter. På sikt är målet en komplett digital tvilling av hela järnvägssystemet, vilket minskar behovet av platsbundna tester och gör det möjligt att simulera individuella förändringar och deras påverkan på hela systemet. Den parallella arkitekturen för testcentren har visat sig vara en stor fördel under pandemin, då tester har kunnat genomföras på distans både i Tyskland och Norge.

Projektet har potential att bli en modell för digitalisering av järnvägar i andra länder. Med en nationell lösning som den i Norge kan länder som Finland, som planerar att påbörja ett liknande projekt 2028, dra nytta av erfarenheterna från Bane NOR.

Det norska projektet ses som en viktig utveckling för Europas järnvägar. Det ger svar på frågor om standardisering, central styrning och möjligheten att utrusta alla tåg med samma teknik. Dessa faktorer kommer att påverka expansionsplanerna för alla europeiska järnvägsnationer.

Källa: Siemens Mobility