Rejlers moderniserar Käppalaverket på Lidingö

Käppalaverket på Lidingö 2010. Foto: Holger.Ellgaard/Wikimedia Commons

Rejlers har vunnit Käppalaförbundets avtal gällande modernisering och förbättring av kapaciteten av Käppalaverket på Lidingö. Projektet syftar till att kraftigt minska utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material för att förbättra Östersjöns tillstånd.

Käppalaverket renar för närvarande avloppsvatten från över 500 000 invånare och verksamheter i elva kommuner norr och öster om Stockholm. För att uppfylla strängare utsläppskrav och öka kapaciteten kommer anläggningen att ombyggas och uppgraderas med en ny biologisk reningsprocess.

Teknikkonsultsföretaget är ansvarigt för att projektera elkraft, allmän kraft, belysning, styrning, automation och processel i det största projektet, Käppala 900k-uppgraderingen, som förväntas vara klart år 2028. Projektet innefattar flera discipliner där företagets divisioner och dess dotterbolag Eurocon samarbetar för att bidra med expertis.

– Det är ett viktigt projekt som visar på den breda kompetens Rejlers har och styrkan i att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi har en mycket intresserad och kompetent kund i form av Käppalaförbundet. Det är helt enkelt fantastiskt att få vara med om att bygga denna viktiga infrastruktur för framtiden, berättar Mats Molander, som är uppdragsledare med utökat projektledaransvar på Rejlers division Industry.

Eftersom anläggningen fortsätter att vara i drift under moderniseringen och arbetsutrymmena är begränsade, krävs innovativa lösningar. Därför har det lagts extra stor vikt på samordningen mellan alla parter involverade i projektet.

– Genom att uppgradera Käppalaverket gör vi en stor insats för miljön i Östersjön samtidigt som vi ger våra medlemskommuner möjlighet att växa. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Rejlers i det här projektet som är både komplext, tidspressat och mycket omfattande, säger Josefin Larsson, biträdande projektledare på Käppalaförbundet.