Grönt ljus för Trelleborgs hamn

Trelleborgs hamn med färjan "Tom Sawyer" . Foto: Wikimedia Commons

Mark- och miljödomstolen avgör till Trelleborgs kommuns fördel om detaljplanen för hamninfarten. Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn är mycket positiva till domen vilken möjliggör för kommunen att fastställa detaljplanen för evakuerings- och angreppsväg/framtida östlig hamninfart.

Håkan Otterström, ny projektledare för Kuststad 2025, uttrycker glädje och ser fram emot att driva arbetsprocessen vidare.

– Det här var den första pusselbiten för att få en fullvärdig ringväg och en östlig hamninfart på plats och därmed en viktig signal för arbetet med Kuststad 2025. Visst kan domen överklagas, men i och med att mark- och miljödomstolen uttrycker stöd för kommunens avvägningar hoppas vi att arbetet med evakuerings- och angreppsväg kan påbörjas i närtid.

Domstolens beslut sammanfattat

Trelleborgs kommun antog detaljplanen i maj 2022. Mark- och miljödomstolen har nu fastställt beslutet, bedömt att detaljplanen följer rättsreglerna och att kommunen har agerat inom plan- och bygglagen. De avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen anses godtagbara.

En viktig milstolpe för Kuststad 2025

En östlig hamninfart och lastbilsuppställning utanför hamnområdet är nödvändig för att Trelleborgs kommun ska kunna utnyttja ytorna som frigörs när Trelleborgs Hamn flyttas åt sydost.

– I och med att vi under lång tid förberett arbetet med att få en evakueringsväg och östlig hamninfart på plats så kommer det att underlätta processen framöver. Kommunen har för att förbereda för arbetet med evakueringsvägen utfört schaktningsarbeten, flyttat en högspänningskabel och rivit byggnader, berättar Christopher Kolbjörnsen, projektledare för Ringväg och hamninfart i Trelleborgs kommun.

Jörgen Nilsson, vd på Trelleborgs Hamn, välkomnar också domen.

– Detta är väldigt glädjande då vi kan fortsätta vårt arbete tillsammans med Trafikverket inom EU-projektet Green FIT, där vi bland annat ska förlänga vårt backspår med 200 meter så att vi kan öka andelen intermodal trafik (från väg till järnväg), säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn.

Nödvändig evakueringsväg för säkerhet och effektivitet

Räddningstjänsten har önskat en östlig evakueringsväg för att säkerställa tillgång till hamnen från två håll. Med flytten av hamnen österut behövs en sådan väg för att snabbt evakuera över 1 200 fordon. Evakueringsvägens sträckning motsvarar en framtida hamninfart, inklusive en bro över väg 9 till uppställningsytorna.

Källa: Trelleborgs kommun