Finlands säkerhet och tillväxt förstärks genom trafik- och transportprojekt

– Regeringen ska ändra fokus i fråga om trafikinvesteringarna, säger kommunikationsminister Lulu Ranne. Målet är att inte bara främja tillväxtstimulerande projekt enligt regeringsprogrammet, utan också genomföra helt nya infrastrukturprojekt. Dessa nya projekt stärker särskilt Finlands säkerhet och försörjningsberedskap samt undanröjer hinder för näringslivets investeringar. Regeringen skapar förutsättningar för en sund tillväxt.Foto: Wikipedia Common, Fotograf: Fanni Uusitalo, Regeringskansliet, valtioneuvoston kanslia

Regeringen i Finland överlämnade nyligen sin andra tilläggsbudgetproposition för 2024 till riksdagen den 23 maj 2024. Propositionen innehåller flera trafikprojekt runt om i Finland.

Finländska regeringen inleder förbättringen av riksväg 21 i Enontekis i Lappland mellan Ailakkalahti och Kilpisjärvi. För detta projekt föreslås en fullmakt och ett anslag på 4,2 miljoner euro för 2024. Projektet syftar till att förbättra trafikflödet och trafiksäkerheten samt att säkerställa den för Finlands försörjningsberedskap och militära trafik viktiga förbindelsen till Nordnorge och Ishavet.

Ett annat nytt projekt är riksväg 15 vid infarten till Kotka (Hyväntuulentie). Regeringen föreslår en fullmakt på 8,17 miljoner euro och ett anslag på 1 miljon euro för detta projekt. Vägen utgör den huvudsakliga trafikförbindelsen till en av Finlands mest trafikerade hamnar, vilket gör projektet betydelsefullt för Finlands försörjningsberedskap.

Investeringar för näringslivets behov

För att påskynda näringslivets investeringar byggs anslutningar i Jalasjärvi och Tavastehus. Anslutningsarrangemangen till riksväg 3 och riksväg 19 i Jalasjärvi, Kurikka, förbättras. För detta projekt föreslås en fullmakt på 11 miljoner euro och ett anslag på 1 miljon euro.

På riksväg 3 vid gränsen mellan Tavastehus och Janakkala föreslås en planskild anslutning för att skapa en smidigare koppling mellan företagsområdet Moreeni–Rastikangas och huvudvägsnätet. För detta projekt föreslås en fullmakt på 5,04 miljoner euro och ett anslag på 1 miljon euro.

För att förbättra riksväg 11 vid Koivisto bro och Pikkuhaara bro (Björneborg och Ulvsby) föreslås en fullmakt på 16 miljoner euro och ett anslag på 11,7 miljoner euro. Projektet syftar till att förbättra försörjningsberedskapen och trafiksäkerheten genom att bygga om de dåligt skickade Kumo älvbroarna.

Fortsatt investeringsprogram enligt regeringsprogrammet

Det av regeringsprogrammet avtalade investeringsprogrammet fortsätter. Regeringen föreslår att tre projekt inleds: riksväg 5 Leppävirta–Kuopio, riksväg 8 Edsevö–Lepplax samt utveckling av Kustbanan på avsnittet Köklax–Karis. För dessa projekt föreslås en sammanlagd fullmakt på 234 miljoner euro.

Dessutom föreslår regeringen en fullmakt på 1 450 miljoner euro för långa serviceavtal för landsvägsfärjetrafik (20–21 år). Finansieringen ingår i den årliga anslagsramen för basunderhåll av transportinfrastrukturen.

Finländska transportnätets betydelse för landets säkerhet

Det finländska transportnätet spelar en avgörande roll för landets säkerhet och försörjningsberedskap. Genom att investera i och underhålla vägar, broar och hamnar säkerställs att kritiska förbindelser fungerar, även under krissituationer. Effektiva transportvägar är nödvändiga för att snabbt kunna förflytta militär utrustning och förnödenheter. Dessutom möjliggör de snabb och säker evakuering av civilbefolkningen vid nödsituationer.

Transportnätet bidrar också till landets ekonomiska stabilitet genom att underlätta handel och industriella verksamheter. Till exempel är förbättringen av riksväg 15 vid Kotka viktig för att säkerställa en smidig transport av gods till och från hamnen, vilket i sin tur stödjer export och import.

Med regeringens nya satsningar på infrastrukturen stärks både den nationella säkerheten och den ekonomiska tillväxten. Genom att förbättra och utvidga transportnätet skapas förutsättningar för en mer robust och motståndskraftig ekonomi, som kan möta framtidens utmaningar.

Källa: Finlands Kommunikationsministerium