NCC säkrar asfaltskontrakt på 380 MSEK i Norge

Behovet av ny beläggning och uppgradering av det norska vägnätet är stort. Fotograf: Andreas Faye-Schjøll

NCC har skrivit avtal värda 380 MSEK för asfaltarbete i Norge. Kontrakten, som löper över ett år, omfattar nio projekt med Statens vegvesen och flera norska regioner.

Den totala summan för alla kontrakt är cirka 380 MSEK. Efterfrågan på vägbeläggning och uppgraderingar av det norska vägnätet är hög. Tidigare i år redogjorde NCC för den samlade underhållsskulden för vägnätet i Skandinavien, som uppgår till cirka 7,8 miljarder euro, och betonade att situationen kommer att förvärras om ingenting görs.

Från och med årsskiftet 2023/2024 krävs det enligt en ny lag i Norge att offentliga upphandlingar ska ha en miljövänlig profil med minst 30 procents viktning mot miljöaspekter. 

− Dessa uppdrag bidrar självklart till att höja vägstandarden runt om i Norge men samtidigt är det viktigt att understryka att underhållsbehovet är enormt. Om underhållsskulden ska kunna minskas måste investeringarna öka, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef NCC Industry.

− Vi ser att våra norska kontrakt har en bra mix av pris och miljödeklarationer med låga CO2-utsläpp på våra asfaltleveranser. Införandet av miljöviktning i kontrakten fungerar alltså som det är tänkt och fler länder borde ta efter detta förslag, säger Grete Aspelund.