Bristande cybersäkerhet bland bilverkstäder - Bilägare står maktlösa

Många bilverkstäder vet inte tillräckligt mycket om hur bilarna ska hållas säkra från cyberattacker. Foto: Högskolan Skövde

En ny studie från Högskolan i Skövde avslöjar att många bilverkstäder saknar nödvändig kunskap om att säkra våra bilar mot cyberattacker. Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet vid högskolan, påpekar att en betydande del av fordonsflottan riskerar att vara sårbar eller redan infiltrerad av hackare.

Moderna bilar fungerar som avancerade datorer på hjul och deras system, inklusive kommunikation mellan fordon, ökar risken för cyberattacker. Tyvärr visar studien att kunskapen om cybersäkerhet är bristfällig bland bilverkstäder, vilket väcker frågor om huruvida de kan hantera bilarnas mjukvara på ett säkert sätt.

– En mycket stor del av fordonsparken kan i praktiken vara helt vidöppen för angrepp, eller redan vara hackad, säger Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet som tillsammans med Martin Lundgren, lektor i informationsteknologi, och David Hedberg, före detta student vid Högskolan i Skövde, ligger bakom studien.

b
Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet. Foto: Högskolan Skövde

Bilägare står maktlösa då de har begränsad möjlighet att skydda sina bilar mot cyberattacker. Studien visar svårigheten att bedöma omfattningen av riskerna, delvis på grund av bristande transparens från biltillverkarna. Ett påvisat problem är att tillverkarna har skapat mjukvarulösningar som endast tillhandahålls till deras egna verkstäder, vilket skapar osäkerhet kring hur mjukvaran ska hanteras och lämnar säkerhetsproblem obearbetade.

– Det gäller särskilt de verkstäder som inte är märkesverkstäder. De tvingas ofta använda arbetssätt som inte är officiella för att hantera bilarna. För de flesta är bilen den mest avancerade dator de har men de har idag ingen möjlighet att påverka uppdateringar eller informationssäkerhet, säger Martin Lundgren.

Forskarna anser att både allmänheten och fackpersonal behöver mer insyn i bilarnas system. Genom att fler än bara märkesverkstäder får tillgång till officiell programvara för att uppdatera bilarna och förstå bilens säkerhet skulle det förbättra säkerheten. Den nuvarande situationen gynnar tillverkarna men kan ha stora, svårförutsägbara konsekvenser för ägare och samhället.

– En stor del av fordonsparken kan ha stora sårbarheter, utan att det finns möjlighet att alls kontrollera det eller skydda sig mot det. För oss har det varit en ögonöppnare, att det finns så stora tidigare okända risker inom fordonsbranschen som inte är hanterade, säger Marcus Nohlberg.

Källa: Högskolan Skövde