Grönt ljus för Ostlänkens sträcka Gerstaberg - Långsjön

Illustration som visar hur järnvägen kommer se ut på sträckan mellan Gerstaberg-Långsjön. Bild: Trafikverket

Ostlänken, den nya dubbelspårig järnvägen, har fått klartecken gällande byggnation längs sträckan Gerstaberg-Långsjön i Södertälje kommun. Beslutet blev lagligt den 17 maj 2024 efter att ingen överklagan hade inkommit före den 16 maj.

Gerstaberg, beläget utanför Järna, markerar den norra änden av Ostlänken och startpunkten för den nya järnvägen, där den kopplas samman med den befintliga järnvägen.

– Detta är den sista järnvägsplanen som vinner laga kraft för Ostlänken genom Södertälje kommun och Trosa kommun, så det känns kul att vi nu kan avsluta detta kapitel och istället blicka framåt, säger Linda Abrahamsson, projektledare. 

Nu kommer fokus ligga på att genomföra de förberedande arbetena och erhålla de nödvändiga tillstånden för att påbörja byggandet längs sträckan Gerstaberg-Långsjön. Eftersom beslutet om laga kraft har fattats, har projektet både rättighet och skyldighet att lösa in de berörda fastigheterna längs järnvägssträckan. Planen är att genomföra byggandet i etapper, med start från norra änden där planeringen är mest avancerad. Samtidigt kommer planläggningen att fortsätta för de södra sträckorna i Norrköping och Linköping.

Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. Sträckan Gerstaberg-Långsjön är cirka 15 kilometer lång och går till stor del på markspår och vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten. Trafikverket planerar att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet. Målet är att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar de att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Källa: Trafikverket