NCC inleder samarbete för att bygga upp Skellefteås nedbrunna elektrolysverk

Rönnskärsverken sett från ovan. Foto: Boliden

NCC och Boliden Mineral AB har beslutat att gå samman för att återuppbygga det elektrolysverk i Skellefteå som förstördes i en brand på Rönnskärsverken i Skelleftehamn under sommaren 2023.

Bolagen ska först gemensamt planera och projektera, samtidigt som förberedande markarbeten påbörjas. Målet är att den nya anläggningen ska matcha den tidigare och uppfylla miljökraven. Under våren påbörjas även kritiska moment som markarbete och grundläggning.

– NCC har stor erfarenhet av både komplicerad anläggning och av industribyggnader, varför det här uppdraget passar NCC mycket bra. Vi har ett gott samarbete med Boliden Mineral, och genom att NCC involveras så tidigt i processen kommer vi kunna planera väl för kloka lösningar. Vi är glada över att få vara med och återställa den här industrianläggningen som är så viktig för Skellefteå och för Sverige, säger Hans Andersson, avdelningschef NCC Infrastructure.