Svevias renoveringsprojekt - Centenära Storåbron i Orsa

Storåbron i Orsa. Foto: Charles Hutton

Orsa kommun har gett Svevia i uppdrag att renovera Storåbron, som är nästan 100 år gammal. Bron byggdes 1926 för vägtrafik men används nu främst som gång- och cykelbro. Renoveringsprojektet förväntas vara klart i slutet av november nästa år.

– Bron har ett stort renoveringsbehov med omfattande betongskador, men även själva farbanan är i dåligt skick. Projektet är på flera sätt lite unikt – dels för att det är en så gammal bro, men framförallt så är själva konstruktionen ovanlig då hela bron är av betong, även bågarna och stagen. Stagen, alltså ”linorna” som sitter fästade i bågarna och bär upp brobanan, brukar normalt vara av stål för att fånga dragkraften, men här är de alltså byggda med armering och betong, säger Edward Larsson, Svevia

Bolaget renoverar betongkonstruktionen, lägger nytt tätskikt och asfalt på farbanan, installerar nya räcken och utför undervattensrenovering av det mittersta brostödet. Under renoveringen leds gång- och cykeltrafiken om till en närliggande vägbro där ett körfält för dem har skapats. För att säkerställa trafiksäkerheten sänks hastigheten för biltrafiken till 30 km/h.

Orsa kommun tog över bron från Trafikverket på 1980-talet när en ny vägbro byggdes för biltrafik. Sedan dess har bron använts främst för gång- och cykeltrafik och under vintern även för skotertrafik på ena sidan.

– Ore älv, som passerar under bron har starka strömmar, så därför fryser vattnet inte till ordentligt för skotertrafiken vintertid. De starka strömmarna blir också en av utmaningarna i projektet. För att komma åt mittstödets konstruktion under vattenytan, kommer att vi att arbeta med ett grävmudderverk och anlita dykare som ska armera och gjuta betong under vattnet. Allt för att bron ska långsiktigt ska hålla, säger Edward Larsson. Och kanske finnas kvar i hundra år till, vem vet?

Projektet sträcker sig över två år. Under sommaren och hösten 2024 kommer renoveringen av tätskikt, asfaltbeläggning och brostödet att genomföras. Nästa år, 2025, är planen att utföra betongrenovering av brons bågar, stag och undersida. Bron kommer att vara öppen för gång-, cykel- och skotertrafik som vanligt under vintern.

Kontraktssumman är cirka 18 miljoner kronor.