Elvägsprojektet Evolution Road fullbordat

Projektet "Evolution Road" har väckt stort intresse och attraherat internationella besökare till Lund. Foto: innovation Skåne

Elvägsprojektet Evolution Road i Lund har efter fem års tester och demonstrationer avslutats, och elvägen avinstalleras. Projektet har bidragit till konkret kunskap om elvägars potential att minska klimatutsläpp och utveckla elektrifierade transporter. Resultaten kommer att användas av Trafikverket för att främja framtidens fossilfria transporter.

Projektet har attraherat internationella besökare och involverat företag, forskare och offentlig sektor i att testa och verifiera elvägstekniken. Elvägen kan halvera fordonens batteristorlek och ge höga effektuttag för tunga transporter som bussar och lastbilar. Tekniken har visat sig fungera väl även i kalla klimat.

Trafikverket initierade projektet 2019 och uppdrog konsortiet Evolution Road att testa Elonroads elvägsteknik för att minska klimatpåverkan från tung trafik.

"Genom att integrera laddningsteknologi direkt i vägen kan vi minska kraven på stora batterier och behovet av att stanna för att ladda, vilket ökar effektiviteten för bland annat tunga fordon som lastbilar och bussar. Samarbetet med partnerföretagen och stödet från Trafikverket har varit avgörande för framgången av projektet och jag vill tacka alla inblandade", säger Karin Ebbinghaus, vd Elonroad.

"Vi ser detta som en framtidslösning då vi går mot en mer elektrifierad fordonsflotta framför allt i de större städerna. Lunds kommun ska vara klimatneutralt 2030 och då behövs alla lösningar för att nå målet", säger Adam Sandgren, näringslivschef Lunds kommun.

b
Projektet är ett uppdrag från Trafikverket, som 2019 gav konsortiet Evolution Road i uppdrag att testa och demonstrera elvägsteknik. Foto: Innovation Skåne

Källa: Innovation Skåne