Finland och Sverige stärker cybersäkerheten genom internationell övning

Övningens primära mål var att praktisera alla aspekter av cyberförsvaret i ett krävande scenario. Bild: Creative Commons Lic (Pixabay) Kredit: Geralt

Finlands och Sveriges försvarsmakter har nyligen deltagit i den avancerade internationella cybersäkerhetsövningen Cyber Flag 24-1, organiserad av USA:s cyberkommando i Suffolk, Virginia. Övningen samlade cyberförsvarsteam från 18 NATO-länder och partners för att öva på att upptäcka cyberhot och skydda nätverk.

Finländska och svenska cybersäkerhetsexperter bildade ett gemensamt team med målet att försvara kritisk infrastruktur mot cyberhot i en simulerad miljö.

Stärkt samarbete under Cyber Flag

Denna unika konstellation gav deltagarna en möjlighet att praktisera samarbete i en gemensam enhet, där de hanterade komplexa cyberhot i en omfattande IT-miljö. Övningen krävde snabba anpassningar till föränderliga hotbilder och effektiv kommunikation av risker och rekommendationer till högre ledningsnivåer, samtidigt som kritiska system hölls igång trots pågående cyberangrepp.

Utmaningar och lösningar i realtid

Effektivt motstånd mot cyberhot och underhåll av operationellt kritiska system krävde en integrerad hantering av allt från teknisk upptäckt till kommunikation av riskbedömningar.

- Därigenom var teamwork nyckeln till framgång. Alla medlemmar i vårt team visade expertis och vilja att lyckas för att maximera utbildningens nytta, säger major Miikka Tuomi, övningens nationella senior från finländska försvarsmakten.

Fokus på ökad internationell samverkan

Informationsdelning var en central del av övningen, där försvarande team tränades i att ta emot och använda sig av hotinformation för att effektivare identifiera hot. Teamen uppmuntrades att dela med sig av sina observationer till andra team för att förbättra hotupptäckten.

Finland och Sverige har nyligen undertecknat en avsiktsförklaring om cybersamarbete med USA, syftande till att förstärka gemensamma insatser mot cyberhot. Genom deltagande i högkvalitativa övningar som Cyber Flag stärks partnerskapet och möjliggör en ökad samverkan med USA:s cyberledning.

- Vi är mycket nöjda med att delta i denna högnivåövning tillsammans med Finland. Utöver de utmanande övningarna ger Cyber Flag oss möjlighet att fördjupa vårt långsiktiga partnerskap med Finland nu som NATO-allierade, samt främja vårt samarbete med USA:s cyberledning och öka interoperabiliteten med USA på cyberområdet, säger överste Thomas Höglund från Sveriges försvarsstab.

- Vår ambition är att utbildningen ska återspegla verkligheten så mycket som möjligt och genomföras i samarbete med våra centrala partners. Internationellt samarbete är avgörande i en global operativ miljö, tillägger överstelöjtnant Tommi Laari från finländska armén.

Källa: Nyhetssajten Yle Uutiset