Uppsala går vidare i upphandlingen av spårvägen

Uppsala ska få spårväg till 2029. Visionsbild av Fågelsången. Illustration: White arkitekter.

Uppsalas kommunstyrelse har nu beslutat att fortsätta med den miljardupphandling som är nödvändig för byggandet av Uppsalas spårväg. Efter noggrann granskning har kommunen identifierat flera leverantörer som uppfyller de krav som ställs.

Dessa leverantörer förväntas ha förmåga att samarbeta väl, hålla sig till tidsplanen och ha omfattande erfarenhet av att genomföra stora och komplexa infrastrukturprojekt i stadsområden. De kvalificerade leverantörerna har nu möjlighet att lämna sina specifika bud. Intresset för projektet har också lockat flera internationella aktörer.

– Nu går vi ut och upphandlar den aktör som ska få bygga Uppsala spårväg. Med en kapacitetssäkrad kollektivtrafik kommer vi bygga ett Uppsala med smidigare kommunikationer som skapar jobbtillfällen för hela regionen, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är glädjande att vi nu tar nästa steg för en hållbar och pålitlig kollektivtrafik samtidigt som vi säkerställer Uppsalas tillväxt och framtida utveckling. Vårt mål är att vara en attraktiv kommun att bo, studera och leva i – så även i framtiden, säger Jennie Claesson, kommunalråd.

Vinnaren av upphandlingen för totalentreprenad i samverkan, värd cirka fem miljarder kronor och inkluderande spår, vägar, kontaktledningar och en bro över Fyrisån, förväntas meddelas av kommunen under hösten 2024. Eftersom upphandlingen pågår är den föremål för sekretess. Efter tillkännagivandet kommer arbetet med att implementera spårvägen att intensifieras för att säkerställa att den är på plats senast 2029.

– Det är otroligt viktigt för oss att hitta en stabil, trygg leverantör som kan ta sig an det här komplexa projektet. De leverantörer som får lämna anbud kommer alla arbeta hårt för att få genomföra ett av Sveriges största byggprojekt just nu, så det är höga krav, säger Mario Rivera, huvudprojektledare för spårvägen på Uppsala kommun.

Om spårvägen

Den planerade spårvägen sträcker sig över 17 kilometer och inkluderar 22 hållplatser. Den kommer att ha slutstationer vid Uppsala C och den nya järnvägsstationen i södra Uppsala. En gren av spårvägen kommer att passera genom Gottsunda och Rosendal, medan den andra grenen kommer att gå genom Ulleråker.

Källa: Uppsala kommun