Smart vattenhantering på Stockholm Smart City

Wavin TreeTank Foto: Wavin

Den 22–23 maj är det dags för Stockholm Smart City Conference & Expo. På eventet kommer bland annat Wavin att presentera sitt tillvägagångssätt för vattenhantering som är både intelligent och anpassat till klimatförändringar, där man aktivt nyttjar dagvatten som en resurs.

Företagets närvaro på mässor är väletablerad, då de regelbundet deltar i olika evenemang inom fastighets- och VA-branschen. 

- Det är en väldigt bred mässa. Här finns många företag och människor som är intresserade av att utveckla smarta städer. Då känns det helt rätt för oss att vara här, säger Pascal Karlsson, Senior Advisor på Wavins avdelning Urban Climate Resilience.

Företaget kommer att presentera sitt hållbara vattenhanteringskoncept i montern. Konceptet fokuserar på att använda dagvatten som en resurs, särskilt för att bevattna träd och buskar. För kommuner och fastighetsbolag innebär detta en förändrad syn på regnvatten; istället för att vara ett hot ses det som en möjlighet att utnyttja. Företaget har utvecklat flera produkter för detta ändamål, inklusive dagvattenmagasin. En annan av företagets produkter är Wavin TreeTank, som ger stadsträd optimala tillväxtförhållanden och PolderRoof, ett blågrönt tak som erbjuder ännu mer biodiversitet samtidigt som det hanterar dagvattnet med hjälp av inbyggda vattenmagasin.

- Om träd och buskar inte har tillgång till vatten under varma sommardagar stänger de ner sig och bidrar inte med någon fukt. Men om de har tillgång till vatten avdunstar de och kyler ner, vilket bidrar till ett behagligare och trevligare klimat. Det blir en naturlig ”AC” och växterna kan ge sitt bästa tillbaka till oss som rör oss i staden. Det är kärnan i vårt koncept.

Ett av syftena med mässan är att kunna diskutera och samverka kring de utmaningar dagens samhälle står inför.