Järnvägsmässan InnoTrans 2024 lyfter fram framtida mobilitetslösningar i september

Trängsel vid Innotrans upplaga år 2022. I år kommer AI att spela en stor roll bland utställarna. Foto: Innotrans/ Messe Berlin

Under september månad år 2024 kommer InnoTrans att äga rum i Berlin, där nya teknologier inom spårbunden elektrifiering, digitalisering, automatisering och hållbarhet kommer att stå i centrum för den globala transportindustrin.

InnoTrans, som är en av de ledande mässorna för transportteknik, kommer att samla innovatörer och beslutsfattare från hela världen för att diskutera och demonstrera de senaste framstegen inom säkrare, mer effektiva och miljövänligare transportlösningar. Evenemanget kommer att kickstartas den 24 september 2024, där bland annat EU:s transportkommissionär Adina Valean och Tysklands transport- och digitalminister Dr. Volker Wissing är inbjudna att tala under öppningsceremonin.

Under mässan kommer InnoTrans att introducera ett nytt utställningsområde benämnt AI Mobility Lab, där över 30 utställare kommer att presentera hur artificiell intelligens och cybersäkerhet kan förbättra och effektivisera transportsektorn. Bland annat kommer Google Cloud att vara närvarande för att diskutera hur deras teknologier kan användas för att optimera logistik och transportväsen.

Framtidens transportmedel i fokus

En av höjdpunkterna är presentationen av ARGO, en ny robotplattform för inspektion av tågunderreden, som kan användas på olika typer av spår. Plattformen är utrustad med en inspektionsrobotarm som tar högkvalitativa bilder av kritiska komponenter för att sedan analysera dessa med hjälp av avancerad AI-teknologi.

CRRC Akademie kommer också att presentera sin Industrial AI Open Plattform, en lösning som integrerar de senaste AI-teknologierna med kraftfull datahantering för att revolutionera industriella processer.

Möjligheter och utmaningar med AI inom transport

Vid sidan av utställningar erbjuder InnoTrans också en serie föreläsningar i AI Mobility Corner där besökarna kan få insikter i de senaste forskningsresultaten och innovativa tillämpningarna av AI inom transportsektorn. Mässan kommer även att arrangera guidade rundturer under evenemanget för att ge besökare en djupare förståelse för de nya teknologierna och deras potentiella påverkan på framtidens mobilitet.

InnoTrans 2024 blir därmed en viktig mötesplats för branschfolk som vill förstå och forma framtiden inom transportteknik, där AI och digitalisering spelar allt större roller.

Källa: Messe Berlin