Finland tar stora kliv i riktning mot ERTMS och FRMCS

En balisöverföringsmodul för ETCS monterad på undersidan av ett järnvägsfordon. Foto: Wikipedia Common, kredit: Petr Sporer

Finland tar stora steg mot att införa European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) och Future Rail Mobile Connection Systems (FRMCS) i och med det pågående Digirail-projektet. Detta projekt involverar ett tvärvetenskapligt team med uppdrag att modernisera de tekniska systemen för tågkontroll på finska järnvägar.

Målet är att smidigt övergå till ERTMS och ett modernt radiobaserat European Train Control System (ETCS). Enligt nuvarande regelverk är det obligatoriskt för Finland, som EU-medlemsland, att uppdatera sina system för att uppnå interoperabilitet med andra europeiska system av nästa generation. Radiosystemet kommer att bygga på det gemensamma europeiska FRMCS.

Modernisering av Finlands tågkontrollsystem

Under 2023 påbörjades ett testtågsprojekt som en del av Finlands arbete med att förbereda sina system för kommersiell trafik som startar 2027 med nästa generations ERTMS. Projektet syftar till att ansluta ett tåg med dess OBU (ombord-enhet) för att bevisa att en lok kan röra sig pålitligt, lyda kommandon och innehålla nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Testprojekt KoKoHa lanseras

Projektet kallades 'KoKoHa' efter teststräckan Kouvola–Kotka–Hamina/Fredrikshamn i södra Finland. Målet var tvåfaldigt: att använda systemversion 2.1 OBU med GPRS, som är den standardtjänst som för närvarande är installerad i hela Europa, och att bevisa att varianten "best effort" av FRMCS också fungerar med OBU 2.1.

Tekniska utmaningar och lösningar

Under senare delen av 2023 och fortsatt under 2024 fokuserade arbetet på testning och mätning i verkliga scenarion. Aapo Tiilikainen, projektledare för KoKoHa vid FTIA, delade initiala bekymmer om att den planerade systemversion 3.0 skulle försenas och inte passa in i deras tidsschema. Beslutet togs att använda mjukvarusystemversion 2.1, trots att detta skulle medföra problem med internetprotokoll (IP)-trafik, som FRMCS i framtiden kommer att baseras på.

Resultat från fälttester

ETCS-installationen genomfördes på en nästan 50 år gammal lokomotiv och utrustades med modern, radio-nätverksbaserad ETCS-tågkontrollutrustning. Under de inledande testerna på KoKoHa-spåret, som började den 10 november 2023, var målet att verifiera ETCS-funktionaliteten. Nicolae Boboc, radiotekniker vid Thales, bekräftade att kommunikationssystemet bytte från att identifiera banans sida med ett telefonnummer till att använda namnupplösning via domännamnsservrar (DNS), vilket möjliggjorde IP-baserad kommunikation.

Framtida utmaningar och möjligheter

Projektet är fortfarande pågående, och preliminära resultat tyder på att systemet fungerar och verkar vara stabilt. Kommunikationssystemet ersätter det nuvarande 2G GSM-R med 4G LTE, och med ETCS nivå 2 och den moderna OBU:n och 4G-routern, är detta för närvarande unikt i Europa.

Källa: Väylävirasto /Finländska Trafikverket