Boliden ansluter till Telia och Ericssons 5G-innovationsprogram NorthStar

Fotograf: Tomas Westermark/Boliden

Boliden går med i Telia och Ericssons 5G-innovationsprogram NorthStar för att stärka sitt befintliga 5G-nät i Kankbergsgruvan. Tillsammans kommer företagen att införa avancerade tekniska funktioner för att testa fjärrstyrda och självkörande fordon och maskiner under realistiska förhållanden.

Syftet är att få insikt i de specifika kraven på nätets kapacitet, stabilitet och säkerhet samt för de anslutna enheterna i en verklig gruvmiljö.

Boliden har under lång tid arbetat med att digitalisera och automatisera sin gruvverksamhet för att öka produktiviteten och förbättra säkerheten. Fjärrstyrda och autonoma fordon och maskiner används redan idag. För att möjliggöra denna teknik krävs en robust och säker digital infrastruktur med tillförlitliga trådlösa nät, även hundratals meter under marken. Därför intensifierar nu Boliden sin satsning på 5G genom att delta i Telia och Ericssons innovationsprogram NorthStar.

Det utökade samarbetet innebär att det befintliga privata 5G-nätet i Kankbergsgruvan, som sträcker sig 750 meter ner i marken, kommer att moderniseras och utökas. Det kommer sedan att integreras med det specialutvecklade innovationsnätet inom NorthStar-programmet. På ett mer lättfattligt sätt kan man säga att Bolidens 5G-nät får en "ny hjärna" och därigenom tillgång till avancerade tekniska funktioner såsom positionering, network slicing och edge computing.

– Vi går nu in i en spännande fas i vårt samarbete med Telia och Ericsson. För oss handlar den här satsningen om att stresstesta 5G på riktigt och utforska helt nya funktioner i 5G-nätet – som att kunna prioritera datatrafik mellan olika fordon och maskiner i gruvan. Så att varje uppkopplad sak har precis den kapacitet, stabilitet och säkerhet som krävs. Viktigt då digitaliseringen går snabbt framåt och vi får alltmer avancerad uppkopplad utrustning i gruvan – vilket ställer större krav på näten. Ett annat syfte är att utvärdera hur det är bygga och förvalta 5G-nät hundratals meter under jord, säger Stefan Castehav, fokusområdesansvarig för gruvautomation på Boliden.

Ett annat område Boliden kommer att titta på inom ramen för NorthStar-samarbetet är positionering via 5G-nätet för att ännu mer precist kunna lokalisera både personal och maskiner. Viktigt vid t.ex. nödsituationer – men även viktigt för att övervaka fjärrstyrda och autonoma maskiner och fordon.

Telia levererar sedan tidigare en helhetslösning av olika kommunikations- och IT-tjänster till Boliden – bland annat ett privat 5G-redo mobilnät i Aitik, Sveriges största koppardagbrott.