Trafiknoden Mötesplats Nacka avbryts

Mötesplats Nacka Foto: Frida Lenholm Nacka kommun

Efter en grundlig utvärdering har det beslutats att projektet Mötesplats Nacka avbryts på grund av stora ökningar av kostnader, förseningar och negativa konsekvenser för trafiken och närmiljön.

De ursprungliga kostnadsuppskattningarna på 2-2,3 miljarder har nu ökat till en beräknad slutkostnad på minst 8,5 miljarder kronor, varav Nackas del beräknas uppgå till cirka 7,5 miljarder. Detta innebär betydande ekonomiska risker för kommunen, särskilt med tanke på att projektet inte förväntas vara färdigställt förrän år 2035.

– Det är beklagligt att Mötesplats Nacka avbryts, men både vi och Trafikförvaltningen är överens om att  det är nödvändigt att dra i handbromsen då både kostnader och risker ökat markant, säger Victor Kilén, stadsdirektör, Nacka kommun. Vi måste också ta lärdom av processen och säkerställa att vi gör bättre kostnadsbedömningar i framtida projekt.

Förslaget är därför att nu avbryta Mötesplats Nacka, i samförstånd med Regionen/Trafikförvaltningen och Trafikverket, för att hitta en annan lösning som ger bra bytesmöjligheter för pendlare, en fortsatt attraktiv stadsutveckling till rimlig ekonomi.

– Förutom att vi tar ansvar idag ger omtaget att den planerade överdäckningen fortsatt kan ske längre fram i tiden, när förutsättningarna är bättre, säger Victor Kilén.

– Stadsutvecklingen i Centrala Nacka kommer att påverkas av förslaget, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör, Nacka kommun. Vi har fortsatt höga ambitioner och kommer nu att utreda konsekvenserna och ta fram en ny inriktning för Centrala Nacka, med ny strukturplan och ny kostnadseffektiv bytespunkt, i anslutning till det lokala vägnätet som matchar tidplanen för tunnelbanans planerade trafikstart 2030.

Källa: Nacka Kommun