Stockholms central renoveras och rustas upp

Renovering av spår 13/14 på Stockholms centralstation den 4 maj 2024. Foto: Wikimedia Commonns

Trafikverket genomför flera förbättringar och underhåll på järnvägssträckan från Tegelbacken till Ulriksdal samt flera renoveringsarbeten på Stockholm Central. 

Renovering av plattformar

Sedan den 3 mars är spåren 13 och 14, inklusive tillhörande plattform, avstängda för renoveringsarbete. Beräknad färdigställande av arbetena är under vecka 25. Plattformarna vid spåren 3–8 på Stockholm Central genomgå även de en renovering. I december 2023 öppnade den första av tre renoverade plattformar vid spåren 5–6. 

Renoveringen inkluderar nya ytskikt i ljus granit, förbättrad resenärsinformation och ökad tillgänglighet. För att öka säkerheten byggs plattformarna om så att de lutar bort från spåren. Dessutom kommer det att installeras nya taktila gångstråk för att underlätta för personer med synnedsättning. Andra förbättringar innefattar nya ljusa innertak, effektiv belysning, moderna skyltar och högtalarsystem samt nya möbler.

b
Gången från spår 11-19 med ingång till nedre centralhallen på Stockholms centralstation den 22 oktober 2023. Foto: Wikimedia Commons

Spårgången får ett ansiktslyft

Gången till spåren 11–19 på Stockholm Central renoveras med nytt tak, ledstråk, modern belysning och förbättrad skyltning. Arbetet började i december 2022 och planeras vara färdigt under 2025. 

Växlar och spår mellan Tomteboda och Ulriksdal

Under sommaren genomför Trafikverket omfattande arbeten mellan Tomteboda och Ulriksdal. Tre växlar och sex spår kommer att bytas ut för att förnya och underhålla järnvägssträckan. Arbetet pågår från den 24 juni till den 18 augusti. Banan kommer att vara avstängd under arbetstiden.

Projektets omfattning

  • Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Arbetet pågår under åren 2020–2025.
  • Ny energieffektiv belysning för spårområdet mellan Tegelbacken och Karlberg. Arbetet görs under 2023 och 2024.
  • Renovering av plattformar vid spåren 3–8 på Stockholm Central. Arbetena genomförs under åren 2021–2026.
  • Upprustning av gången för spåren 11–19 på Stockholm Central. Gången får nytt tak, ledstråk, ny belysning och förbättrad skyltning. Arbetena pågår under åren 2023–2025.

Källa: Trafikverket