GRK Sverige bygger en ny bro över Torne älv

Torne älv. Foto: Johannes Jansson/Wikimedia Commons

GRK Sverige AB har tilldelats ett broprojekt av Trafikverket värt cirka 138 miljoner kronor. Projektet innebär att en ny bro över Torne älv i Pajala kommun ska byggas.

Först kommer en tillfällig bro och förbifart att uppföras, följt av rivning och ersättning av den befintliga bron med en ny samverkanbro. Byggandet börjar sommaren 2024 och beräknas vara klart i augusti 2027.

"GRK har gedigen kompetens och erfarenhet inom konstruktion, byggande samt reparation av olika typer av broar. Våra objekt varierar i storlek från mindre enkla broar för privata vägar till mycket stora och krävande broprojekt. Bron som skall byggas över Torneå älv är en samverkanbro där den ca 160 långa stålbalken kommer att lanseras på plats. I projektet ingår även byggande av belysning samt uppförande av bullerplank. Vi ser fram emot att genomföra detta intressanta projekt i tillsammans med Trafikverket, säger Mika Mäenpää, VD för GRK Sverige AB.