Torghatten vinner avtal om elfärjetrafik till Kosteröarna

Koster. Foto: Wikimedia Commons

Från och med slutet av nästa år kommer två nya elfärjor att trafikera linje 899 till Kosteröarna. Det har blivit klart efter att Västtrafik har genomfört en upphandling för färjetrafiken på Kosterfjorden. Torghatten AB kommer att ansvara för driften av de nya elfärjorna.

Avtalet, som träder i kraft i december 2025 och sträcker sig över 15 år, har tilldelats Torghatten AB efter att bolaget lämnade det mest fördelaktiga anbudet när pris och kvalitet vägdes samman.

I upphandlingen har Västtrafik specificerat krav på att trafiken bör drivas med eldrift i så hög grad som möjligt. Redan idag körs en elfärja på sträckan, och nu kommer båda färjorna att vara eldrivna.

Inför trafikstarten kommer bolaget att förvärva två nya eldrivna färjor för att trafikera linje 899. Dessa färjor kommer att snabbladdas vid Norra hamnen i Strömstad, vilket redan görs för närvarande. På den nya linje 898, som är i drift under sommaren, kommer fartyget att drivas av biodrivmedel.

Den nya upphandlingen innebär även att linje 899 kommer att ha en förenklad tidtabell med samma tider oavsett typ av dag och utökat trafikutbud året runt. Under högsommaren kommer linje 898 att börja trafikera till Ekenäs och Kilesand istället för linje 899.

Linje 890, som tidigare trafikerade till Ramsö under sommaren, kommer att upphöra. Detta beslut har fattats på grund av lågt passagerarantal och litet resandebehov, och resurserna kommer istället att användas för att förbättra den övriga trafiken.

Fram till december nästa år kommer Koster Marin att fortsätta att driva trafiken enligt det nuvarande avtalet.

Källa: Västtrafik