Premiär i höst för SLs elektriska bärplansfärja

Så här kommer SL:s bärplansfärja att se ut när den sätts i trafik hösten 2024. Foto: SL

SL planerar att debutera sin första elektriska bärplansfärja från hösten 2024. Den fördröjda lanseringen är avsedd att trafikera sträckan mellan Tappström och Stadshuset, vilket markerar ett betydande steg mot ett mer hållbart och tillgängligt transportsystem för Storstockholms invånare.

Projektet har stött på några förseningar särskilt på grund av testerna som krävs för att utveckla nya och avancerade tekniska lösningar. Att implementera helt nya teknologier i kollektivtrafiken är en komplex process, men är avgörande för att nå miljömålen. Den nya elektriska bärplansfärjan kommer att innebära miljövinster och tysta och utsläppsfria resor. Samarbetet mellan Trafikverket, Region Stockholm och Candela har gjort detta möjligt.

Den nya färjan planeras att trafikera under isfria perioder från hösten 2024 till våren/sommaren 2025.