Peab tilldelas bygguppdraget gällande ny dricksvattenreservoar i Lund

Vattenreservoar. Foto: Peab

Peab har blivit tilldelade uppdraget att uppföra en ny vattenreservoar för dricksvatten i Lunds kommun på uppdrag av Sydvatten. Syftet är att säkra tillgången på dricksvatten i västra Skåne. Kontraktets värde är 136 miljoner svenska kronor.

Sydvatten förser nästan en miljon invånare i västra Skåne med rent dricksvatten. För att möta variationerna i vattenförbrukningen under dygnet, samt för att säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans i vattenförsörjningen, har Sydvatten ingått ett avtal med bygg- och anläggningsföretaget för att bygga en ny dricksvattenreservoar i Lunds kommun. Den nya reservoaren kommer att ha en kapacitet på 35 000 kubikmeter och kommer att fyllas genom en ny dricksvattenledning. Reservoaren kommer att ha en diameter på 70 meter och en vägghöjd på 12 meter.

– Det är ett omfattande och tekniskt utmanande projekt där vi tillsammans med Sydvatten ska bygga en helt ny dricksvattenreservoar. Med projekteringsarbetet bakom oss känner vi oss trygga med de tekniska lösningarna och är nöjda med innehållet i projektet. Vi ser mycket framemot detta samhällsviktiga uppdrag, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad som startade med projektering i april 2023. Den nya dricksvattenreservoaren beräknas vara slutbesiktigad i december 2025.

b
Göran Wiking, regionchef på Peab. Foto: Peab

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2024.