Västra Stambanegruppen kräver att regeringen omedelbart åtgärdar Västra Stambanan

Västra stambanans dragning mellan Stockholm och Göteborg. Foto: Wikimedia Commons

Vid ett nyligen hållet seminarium i riksdagen påpekade Adam Johansson, ordförande för Västra Stambanegruppen, att den enda tågförbindelsen mellan Sveriges två största städer inte förväntas få några väsentliga kapacitetsförstärkningar under de kommande 25–30 åren. Detta sker samtidigt som järnvägsresandet ökar och antalet godstransporter via Göteborgs hamn på järnväg fortsätter att slå rekord år efter år.

Gruppen anser att istället för att prioritera förbättringar av förbindelsen mellan landets två mest betydande arbetsmarknadsregioner, har Trafikverket och tidigare regeringar negligierat banan.

Infrastrukturminister Andreas Carlsson uppmanas att omedelbart be Trafikverket att ta itu med utmaningarna vid båda ändarna av Västra stambanan. Vid mötet framhöll Johansson att en ansvarsfull första åtgärd från regeringen bör vara att ge Trafikverket ett tydligt mandat att börja lokalisera ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås redan detta år.

b
Helen Eliasson regionstyrelsens ordförande i VGR, Maria Fuxborg näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren och Adam Johansson Västra Stambanegruppens ordförande. Foto: Skaraborgs Kommunalförbund

Vidare betonades behovet av att inkludera finansieringen av det nya dubbelspåret i infrastrukturpropositionen för att säkerställa att det kan vara klart år 2035.

Enligt Skaraborgs kommunalförbund råder en stor oro bland näringslivet och pendlare över de omfattande underhållsarbetena som planeras att påbörjas nästa år. Under en period på 15 år kommer vissa avsnitt av stambanan att vara enkelspåriga.

Under Västsvensk Samling nyligen låg fokus även på transportinfrastrukturen. Budskapet till infrastrukturministern, riksdagsledamöter och övriga deltagare var tydligt: Västsverige utgör kärnan i svensk ekonomi och den gröna omställningen. Trots detta är dagens infrastruktur eftersatt och både underhåll och nya investeringar behövs. En utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Borås är nödvändig, liksom mellan Göteborg och Alingsås.

Källa: Västra Stambanegruppen