VR tilldelas 10-årskontrakt för busstrafiken i Tyresö

VR i Sverige vinner busskontrakt i Stockholm.Foto: VR

Trafiknämnden i Stockholm har tilldelat VR Sverige AB kontraktet E45T för att hantera busstrafiken i Tyresö under de kommande 10 åren, med start den 20 juni 2025. Kontraktets värde beräknas till över 2,5 miljarder SEK.

Nyligen meddelade Trafiknämnden i Stockholm att de har valt VR Sverige AB att driva busstrafiken i södra Stockholm, särskilt i Tyresö-området, under det kommande decenniet. Kontraktet, som träder i kraft den 20 juni 2025, kommer inte att kunna förlängas efter de tio åren.

Det nya avtalet kommer att involvera cirka 190 anställda som kommer att erbjudas anställning inom ramen för det nya kontraktet. Huvuddelen av busstrafiken kommer att utföras med nyinköpta elbussar som kommer att ha sin bas vid depåer i Tyresö.

– Det här är glädjande på många sätt säger VR Sveriges vd Johan Oscarsson. Dels är det ett nytt busskontrakt som visar på att vi har en fortsatt hög kvalitet och konkurrensförmåga inom bussområdet, dels är det ett kontrakt som säkerställer vår närvaro i Stockholm, vilket är en viktig marknad för VR Sverige.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till tio dagar efter det att det har offentliggjorts.