Ny analys: Miljarder i vinst om gränshinder över Öresund tas bort

Öresundsbron. Foto: Wikimedia Commons

Greater Copenhagen har presenterat en ny analys som visar att borttagande av gränshinder över Öresund kan resultera i betydande samhällsekonomiska vinster.

Enligt analysen kan detta generera en vinst på 1,8 miljarder kronor genom revidering av Öresundsavtalet och andra åtgärder inom arbetsmarknaden, samt 9,4 miljarder kronor genom nya fasta förbindelser över Öresund.

För närvarande pendlar endast 19 000 personer över sundet, men med borttagande av hinder kan detta antal öka avsevärt, vilket skulle understryka den outnyttjade potentialen på den gemensamma dansk-svenska arbetsmarknaden. Denna analys markerar för första gången en kvantifiering av de produktivitetsvinster som kan uppnås genom att genomföra specifika åtgärder inom arbetsmarknaden och infrastrukturen över Öresund, med fokus på förbättrad jobbmatchning och en bredare rekryteringsbas.

Analysen visar bland annat att:

  • 1,8 miljarder SEK per år kan genereras genom tvärnationella arbetsmarknadsåtgärder, som att göra färdigt revideringen av det föråldrade Öresundsavtalet (som reglerar skatter och pensioner för dem som arbetar och bor på andra sidan Öresund).
  • 9,4 miljarder SEK årligen i produktivitetsvinster kan realiseras genom att etablera två nya fasta förbindelser över Öresund.
  • Ett återinförande av ID-kontroller med transportörsansvar skulle leda till en årlig förlust på 6,7 miljarder SEK.

– Nu har vi konkreta siffror för hur mycket vi kan åstadkomma med några, enkla åtgärder. Därför vill vi uppmana de danska och svenska regeringarna att slutföra revideringen av Öresundsavtalet och genomföra en gemensam undersökning om nya fasta Öresundsförbindelser. Vi vet att vi tillsammans kan skapa den framgångsrika och internationellt konkurrenskraftiga region som det finns potential för, med stora fördelar för samhälle, företag och medborgare”, säger Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen.

Källa: Greater Copenhagen