Miljonsatsning förbättrar tågtrafiken mellan Dublin och Belfast

Parterna samlades i staden Armagh. De nya tågen är designade för att i framtiden kunna utvecklas till en helt elektrifierad järnvägskorridor över gränsen, vilket stödjer målet om koldioxidfri transport. Foto: Irish Rail

Iarnród Éireann och Translink har tilldelats 165 miljoner euro genom EU:s PEACEPLUS-program för att genomföra en omfattande modernisering av den gränsöverskridande järnvägstrafiken mellan Dublin och Belfast. Denna satsning stöds av en betydande investering från Special EU Programme Body (SEUPB).

Som en del av flottförnyelseprogrammet kommer samtliga tåg i Enterprise-flottan att bytas ut mot helt nya tågset innan decenniets slut. De nuvarande fyra tågseten kommer att ersättas av åtta nya, moderna och hållbara tågset. Dessa nya tåg kommer att minska restiden mellan städerna till under två timmar, samt förbättra tillgängligheten och komforten för passagerarna.

Järnvägskorridor över gränsen

Detta initiativ är i linje med den irländska regeringens nyligen meddelade plan om att satsa 25 miljoner euro på timbaserad tågtrafik som en del av Shared-Island-initiativet, vilket kommer att starta senare i år.

Jim Meade, VD för Iarnród Éireann, uttrycker sin entusiasm: "Vår ambition att utveckla Enterprise-tågtrafiken stöds nu av denna signifikanta investering från SEUPB. Detta möjliggör för fler människor än någonsin att resa hållbart på Enterprise-linjen, vilket bidrar positivt till vår ekonomi, samhälle och miljö."

Chris Conway, VD för Translink, framhäver potentialen:

- Enterprise-tågtrafiken erbjuder en stor tillväxtmöjlighet. Runt 3,3 miljoner människor bor inom 40 miles från järnvägskorridoren mellan Belfast och Dublin. Detta antal förväntas öka till över 4 miljoner fram till 2030, vilket utgör ungefär hälften av öns befolkning. Genom att utveckla företagstjänsten stärker vi konkurrenskraften och skapar starkare band och kommunikationsvägar mellan människorna och samhällena i de två stora städerna längs korridoren.

PEACEPLUS-programmet

Enterprise-tågtrafiken, som har varit en viktig del av det offentliga transportsystemet längs den ekonomiska korridoren mellan Belfast och Dublin i över 75 år och underlättat gränsöverskridande mobilitet, nådde en rekordhög passagerarvolym med över 1 miljon resor under 2022. Denna investering på 165 miljoner euro i den gränsöverskridande järnvägstrafiken är en viktig del av PEACEPLUS-programmets mål att främja en hållbar och mer sammanlänkad framtid.

PEACEPLUS-investeringen är ett finansiellt samarbete mellan Europeiska unionen, Storbritanniens regering samt finansiering från två regeringsdepartement – det nordirländska infrastrukturdepartementet och det irländska transportdepartementet. PEACEPLUS-programmet, som hanteras av SEUPB, syftar till att främja fred och välstånd i Nordirland och Irlands gränsdistrikt med en total budget på 1,14 miljarder euro under de kommande fem åren.

Källa: LOK-Report