Premiär för Värmdös nya pendelbåtlinje

Pendelbåtlinje 84 kör mellan Ålstäket och Stockholm City. Foto: SL /Claes Helander

Region Stockholm skriver nästa kapitel i sjötrafikens historia när den nya pendelbåtlinjen 84 gör sin jungfrufärd från Värmdö, via Nacka, till Strömkajen i Stockholm.

"Genom att använda våra äldsta och mest stressfria vägar, vattenvägarna, minskar vi trängseln och får fler att ställa bilen", säger klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming.

Pendelbåtslinjen från Ålstäket till Slussen via flera stopp som Norra Lagnö och Riset är en del av SL:s trafikutbud och kan användas med vanliga SL-kort. Två fartyg trafikerar linjen och det finns sex turer vardera riktningen på vardagar och tre turer på helger. Cyklar kan tas med ombord, vilket underlättar för kombinationsresor.

– Det här är ett efterlängtat tillskott till kollektivtrafiken som ger bättre möjlighet för alla som bor längs med linjen att resa kollektivt. Tack vare ett gott samarbete mellan alla inblandade aktörer nyttjar vi potentialen som finns i vår region att utveckla vattenvägarna. Nu hoppas jag att många väljer att resa med oss och även ser fördelarna att resa med vår sjötrafik, Michaela Haga, ordförande i sjötrafikutskottet.

Linje 84 avlastar 222:an och ger Nacka- och Värmdö-invånarna ett stressfritt alternativ för pendling, särskilt under omlokaliseringen av bussterminalen vid Slussen. Pendelbåtstrafiken, som har 98% nöjda resenärer år 2023, övertygar bilister att välja kollektivtrafik.

FAKTA OM LINJE 84

  • Linje 84 mellan Ålstäket och Strömkajen har premiär idag den 15 april och kommer köras av Djurgårdens Färjetrafik AB.
  • Det kommer vara Delfin XI och M/S Eskil som kommer trafikera linjen men huvudsakligen Delfin XI i början då M/S Eskil är redo för trafik i början av maj. Delfin XI är ett fossilfritt fartyg.
  • Båda fartygen har plats för 120 passagerare och det finns 60 sittplatser på båda fartygen.
  • Pendelbåten är en del av SL-trafiken vilket innebär att SL-biljetten gäller som likt i annan regional kollektivtrafik och trafikinformation kommer finnas i SL-appen. Det kommer dessutom finnas enklare caféservering ombord och wifi vilket gör det möjligt att jobba ombord.
  • Värmdö kommun har nyligen rustat upp och tillgänglighetsanpassat bryggan vid Ålstäket. Bryggan har fått väderskydd och cykelparkering, och flera förbättringsåtgärder av den befintliga parkvägen och grönytorna intill har också gjorts lagom till invigningen. Kommunen har även förberett för laddinfrastruktur så att linjen ska kunna trafikeras med eldrivna fartyg i framtiden.

Restider:

  • Ålstäket-Strömkajen 70 min
  • Norra Lagnö-Strömkajen 57 min
  • Koviksudde-Strömkajen 45 min
  • Riset – Strömkajen 35 min