Randklev-bron i Norge kommer att återinvigas före sommaren

VD för Bane NOR Thor Gjermund Eriksen. FOTO: Kirsten McDonagh, Bane NOR

Randklev-bron i Norge kommer att återinvigas den 20 maj. Detta markerar återöppningen av hela Dovrebanan för tågtrafik, vilket möjliggör att passagerare återigen kan resa miljövänligt genom Gudbrandsdalen. Det kommer också att innebära att godstrafiken på Dovre-linjen återupptas och att fler personståg kan trafikera Røros-linjen.

Sedan hösten har Bane NOR intensivt arbetat med att återställa Randklev-bron. Ett danskt kranfartyg, kapabelt att lyfta 1 350 ton, har använts för att lyfta de skadade brodelarna på land. Dessa har restaurerats och planeras att åter placeras i slutet av april eller början av maj.

Två brodelar hamnade i älven

Bron skadades svårt under stormen Hans i augusti förra året, när stora vattenmassor i floden Gudbrandsdalslågen orsakade att en av brofundamenten välte. Detta ledde till att två brodelar hamnade i floden. Efter att ha bärgats genomgick brodelarna en noggrann inspektion som visade att de kunde återanvändas.

Under tiden ersattes delar av tågtrafiken med bussar och nattåg kunde inte trafikera sträckan.

- Återöppnandet av förbindelsen över Gudbrandsdalslågen är av högsta prioritet för oss. Dovrebanan är en viktig rutt och det har varit en utmanande tid för både passagerare och järnvägsföretag. Vi är tacksamma för allas tålamod under arbetet med bron, säger Thor Gjermund Eriksen, VD för Bane NOR.

Ökad belastning

Från den 20 maj återupptas godstrafiken på Dovre-linjen och dagen efter börjar persontrafiken rulla som vanligt över hela sträckan. När Randklev-bron skadades, omdirigerades en del av godstrafiken till Rørosbanen, vilket ledde till ökad belastning och slitage på den linjen, högre ljudnivåer för närboende och färre avgångar för persontrafik.

Under avstängningen transporterades en del av godset, som vanligtvis fraktas med tåg, med lastbil istället, på grund av den begränsade kapaciteten på Rørosbanen. "Det är avgörande för samhället att Dovrebanan är öppen, så att stora mängder livsmedel och andra nödvändiga varor kan transporteras miljövänligt och säkert med tåg mellan östra och mellersta Norge och vidare till norra Norge", säger Eriksen.

Arbetet med att återuppbygga Randklev-bron har pågått sedan skadan skedde. Brons delar har reparerats på land och ska snart lyftas tillbaka på plats. Skadorna har varit begränsade men noggranna.

Ett erosionsskydd

Förutom att reparera brodelarna har Bane NOR också byggt ett nytt fundament med en större yta och förbättrat skydd mot erosion och undergrävning, för att stå emot mer extrema väderförhållanden till följd av klimatförändringarna. Ett erosionsskydd har också skapats för det andra brofundamentet.

Källa: BaneNOR